Så skyddar du dig och din smartphone

IT/ÖvervakningÄr du en av miljontals svenskar med en smartphone? Då kan ditt privatliv riskera en omfattande exponering. Läs NyD:s integritetsguide för smarta telefoner!Har misskött jäv tidigare

InrikesGeneraldirektören konfronterades med uppgifter om jäv i vaccinupphandling. Holm har dock förbisett jäv vid tidigare tillfällen.”Folkviljan avgörande för landets försvar”

DebattEtt angrepp handlar om att tvinga något på oss som vi inte vill ha. Vi, det är folket och det verkar glömmas bort i debatten om försvaret. Folkets vilja att försvara sig självt måste stå i centrum i försvarsdebatten. Inte NATO.


”Underrättelsetjänsten misstänkte Palme för landsförräderi”

DebattDen svenska säkerhetspolisen och militära säkerhetstjänsten fick redan på sjuttiotalet information som pekade ut statsminister Olof Palme som möjlig landsförrädare. Han påstods ha övergivit den västliga intressesfären för att istället ha närmat sig den sovjetiska. Mordet kan således ha haft ett fosterländskt motiv.Veckans teckning


Rekordstort beslag av amfetamin

InrikesNya rekord. Polisen beslagtog 150 kilo amfetamin till ett värde av 150 miljoner kronor. Största beslaget i Sverige någonsin. Nu häktas fyra personer. Huvudmannen är en slovakisk medborgare bosatt i Sverige.


Bekämpningsmedel i grönsaker

HälsaOhälsosamt? En tomat kunde innehålla upp till 50 olika bekämpningsmedel enligt ny studie ifrån Israels hälsoministerium. Många grönsaker innehöll oacceptabelt höga nivåer av bekämpningsmedel.”EU inte rättmätig fredspristagare”

InrikesVar aldrig Alfred Nobels avsikt. Kommittén struntar i testamentet. Internationella Fredsbyrån menar att EU inte kan vara mottagare av Nobels fredspris. EU för i själva verket krig. Hör Nya Dagbladets radiointervju.
Ideologi kontra forskning – vad är bäst för småbarnen?

VetenskapVåra barn hamnar i kläm när politiska ideal får gå före forskning och sunt förnuft. Tongångar som att man måste vara "utbildad pedagog" för att uppfostra barn och att samhället måste "ta hand om medborgarna" blir allt högre.
IAEA hackas pga Israels atomprogram

UtrikesIAEA:s experter pressas att utreda Israels atomprogram. En hackargrupp kontaktade hundratalet experter för FN:s atomenergiorgan via intrång och ville belysa faran med de ökända Israeliska kärnvapnen.


Samband mellan miljögifter och fetma

MiljöDet finns ett samband mellan höga nivåer av miljögifter och fetma. Det visar en studie bland äldre kvinnor och män i Uppsala som presenterades på årets Forum för Giftfri miljö.


Foto: Toys R Us

”Könsneutral” julkatalog till barnen

InrikesToys R Us anammar genusteorier i marknadsföringen. Maskingevär till flickor och dockor till pojkar. Ny trend efter hundratals miljoner kronor ifrån regeringen till "genusforskning" och "genuspedagoger" sätter press även på leksakstillverkare.
Foto: Mass Communication Specialist Seaman Rachel N. Hatch

Luftvärnet – en grundpelare i det svenska försvaret

InrikesFör att försvara Sverige i händelse av krig har herravälde över luftrummet blivit helt nödvändigt. Sveriges luftvärnsförsvar är ett av de modernaste i världen. Det största problemet för vårt försvar är att regeringen beskurit dess budget så hårt att vi inte längre har råd att utrusta oss med de system i toppklass som vi själva utvecklat. Se luftvärnets informationsfilm.
Sjätte avsnittet av vetenskapsserien Hjernevask: Ras

VetenskapDenna veckas avsnitt i den norska TV-serien är kanske det mest kontroversiella och omdebatterade. Finns ras och vad är det i så fall? Varför ser människor olika ut och medför detta att det finns andra olikheter? Är det olika kulturellt skapade förväntningar som påverkar människor eller finns det biologiska skillnader som bottnar i evolutionära olikheter som även de spelar in? Och vad har detta för konsekvenser i så fall? Hjernevask eftersöker svaren.


Är kvällspressen intresserad av nyans?

AnalysVad är syftet med att rapportera selektivt? Varför bedriver Expressen och andra kvällstidningar en nära besatt hetsjakt mot t.ex. SD? NyD analyserar den mediala utvecklingen.
Femte avsnittet av vetenskapsserien Hjernevask: Sex

VetenskapFinns det generella könsskillnader i förhållningssätt till sex och vad beror dessa i så fall på? Är det olika kulturellt skapade förväntningar som påverkar människors sexualitet eller finns det biologiska skillnader som bottnar i evolutionära olikheter som även de spelar in? Och vad har detta för konsekvenser i så fall?


Rätten till kontanthandel hotas

EkonomiUtebliven debatt och folkomröstning. Rättigheten att få handla med dina kontanter är på väg att försvinna. Bankerna är de stora vinnarna som istället lånar ut dina pengar och gör enorma räntevinster.Andra avsnittet i vetenskapsserien Hjernevask: Föräldrarnas påverkan

VetenskapArv, miljö eller både och? I skolvärlden har man länge arbetat för att alla barn skall få samma chans att lyckas. Varför är då fortfarande barnens familjebakgrund så avgörande för hur bra barnen presterar? I andra avsnittet av Hjernevask försöker man ta reda på svaren.