Om Nya Dagbladet – Morgondagens Dagstidning!

 

Nya Dagbladet (NyD) är en oberoende humanistisk dagstidning.

Tidningen grundades 2012 som en rikstäckande dagstidning utgående från en helt ny syn på media och samhället.

Nya Dagbladet publicerar nyheter, analyser, reportage med mera i alla medieformat. Vi bevakar särskilt frågor om etniska och kulturella rättigheter, integritet och övervakning, miljö och hälsa.

 

 

Redaktion

Markus Andersson, chefredaktör och ansvarig utgivare
Per Nordin, redaktör och radioreporter
Isac Boman, nyhetschef och nationalekonom

Skribenter

Lars Bern, krönikör och teknologie doktor
Karl-Olov Arnstberg, krönikör och etnologiprofessor
Sofie Persson, nyhets- och hälsoskribent
Lana Blakely, miljö- och nyhetsskribent
Dan Ahlmark, krönikör och jur.- och fil. kand.
Tege Tornvall, faktajournalist
Jan Westh, krönikör och författare
Pierre Lindström, säljare och marknadsansvarig

 

Bakgrund

Nya Dagbladet – Morgondagens Dagstidning, grundades på ideell basis av personer med en helt ny syn på media och samhället.

Genom att lyfta fram mångfacetterad information som är relevant för människors tillvaro vill vi främja ökad förståelse i bred mening och i största möjliga mån bidra till minskat lidande.

 

banner-vardegrund

 

Vår värdegrund

Vår etik vilar på en organisk humanism, som bortom att söka minskat lidande ytterst strävar efter att främja människans utveckling i samklang med naturen. Växande förståelse för människan, samhället, naturen och verklighetens beskaffenhet är en central del i det arbetet, varför vi i detta lägger emfas på att belysa bakomliggande orsaker och inte bara symptom på olika problem.

Med utgångspunkt i ett holistiskt, nyanserat och öppet perspektiv vill vi inspirera människor att skapa och verka i en morgondag som går bortom den nuvarande världsordningens destruktiva globalism, exploaterande rovdrift och nytotalitära politiska korrekthet. Dessa och många andra moderna fenomen betraktar vi som symptom på ett andligt sjukt samhälle som infekterats av korrupta makthavare och patologiska idéer.

I ett större perspektiv vill vi i vår gärning främja en genuin och hållbar civilisationsutveckling på ett nordiskt såväl som på ett bredare västerländskt och globalt plan, där såväl andligt-kulturella som ekonomiskt-politiska och ekologiskt-biologiska aspekter av tillvaron tas i beaktande. Med vårt internationella synsätt understryker vi därtill vikten av etniska rättigheter för alla världens folk så som de försvaras i FN:s ursprungliga folkmordskonvention, där den rika divergensen i dessas respektive särart respekteras i en parallell strävan till harmonisk separation och konstruktiv samverkan.

 

Vi stödjer öppen källkod

Utvecklare som bygger på öppen källkod bidrar till en friare och öppnare värld. Vi riktar särskilt tack till utvecklarna bakom:

wordpress-logo-stacked-rgb

linux-logo

cc-logo-large

 

thunderbird-logo-wordmark

 

 

 

 

Övrigt

Nya Dagbladet är ett skyddat varumärke och innehar utgivningsbevis.

Innehållet på denna sida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.