Om Nya Dagbladet – Morgondagens Dagstidning!

 

Nya Dagbladet (NyD) är en oberoende humanistisk dagstidning och idag Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning.

Tidningen grundades 2012 som en rikstäckande dagstidning utgående från en helt ny syn på media och samhället.

Nya Dagbladet publicerar nyheter, analyser, reportage med mera i alla medieformat. Vi bevakar särskilt frågor om mänskliga, kulturella och etniska rättigheter, integritet och övervakning, miljö och hälsa.

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Markus Andersson

Nyhetschef: Isac Boman


Bakgrund

Nya Dagbladet – Morgondagens Dagstidning, grundades på ideell basis av personer med en helt ny syn på media och samhället.

Genom att lyfta fram mångfacetterad information som är relevant för människors tillvaro vill vi främja ökad förståelse i bred mening och i största möjliga mån bidra till minskat lidande.


Pressetiska riktlinjer

Nya Dagbladet är inte anslutet till det pressetiska systemet, men följer etiska riktlinjer i den publicistiska verksamheten.

  • Vi publicerar alltid vad vi anser vara korrekta uppgifter och fakta utifrån rådande kunskapsläge.
  • Vi erkänner medias samhälleliga funktion och plikt att hålla makthavare ansvariga.
  • Vi ska agera oberoende och vara transparenta med intressekonflikter i fall där dessa är oundvikliga.
  • Alla uppgifter kontrolleras normalt mot originalkälla såsom exempelvis myndigheter, registerutdrag, domstolar eller motsvarande.
  • Publicerade sakfel och felaktiga faktauppgifter skall korrigeras.
  • Officiellt klagomål skall publiceras i löpande nyhetsförmedling.
  • Den personliga integriteten skall respekteras och tas hänsyn till i samband med publiceringar.
  • Vi prövar alltid noggrant publicering av personuppgifter.
  • Vi skall undvika i den mån det är möjligt att blanda oss i människors privatliv.
  • Berörda parter skall i möjligaste mån få komma till tals i samband med allvarlig kritik.

Nya Dagbladet stödjer öppen källkod

Utvecklare som bygger på öppen källkod bidrar till en friare och öppnare värld. Vi riktar särskilt tack till utvecklarna bakom WordPress, Thunderbird, Libre Office, GNU/Linux, OpenVPN och andra fria och öppna programvaror.


Övrigt

Nya Dagbladet är ett skyddat varumärke och innehar utgivningsbevis. Tidningen ingår i Aeon Media Group som är Nordens ledande mediekoncern för oberoende medier.

Innehållet på denna sida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.