Om Nya Dagbladet – Morgondagens Dagstidning!

 

Nya Dagbladet (NyD) är en oberoende humanistisk dagstidning och idag Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning.

Tidningen grundades 2012 som en rikstäckande dagstidning utgående från en helt ny syn på media och samhället.

Nya Dagbladet publicerar nyheter, analyser, reportage med mera i alla medieformat. Vi bevakar särskilt frågor om mänskliga, kulturella och etniska rättigheter, integritet och övervakning, miljö och hälsa.

 

 

Redaktion

Markus Andersson, chefredaktör och ansvarig utgivare
Per Nordin, redaktör och radioreporter
Isac Boman, nyhetschef, nationalekonom

 

Skribenter

Dan Ahlmark, krönikör
Tege Tornvall, faktajournalist
Sofie Persson, nyhets- och hälsoskribent

 

Jan Westh, krönikör och författare
Mona Nilsson, journalist och expert på strålningsfrågor
Jan Sundstedt, film- och kulturskribent

 

 

Bakgrund

Nya Dagbladet – Morgondagens Dagstidning, grundades på ideell basis av personer med en helt ny syn på media och samhället.

Genom att lyfta fram mångfacetterad information som är relevant för människors tillvaro vill vi främja ökad förståelse i bred mening och i största möjliga mån bidra till minskat lidande.

 

banner-vardegrund

 

Pressetiska riktlinjer

Nya Dagbladet är inte anslutet till det pressetiska systemet, men följer likvärdiga riktlinjer i den publicistiska verksamheten.

 • Vi publicerar alltid vad vi anser vara korrekta uppgifter och fakta utifrån rådande kunskapsläge.
 • Vi erkänner medias samhälleliga funktion och plikt att hålla makthavare ansvariga.
 • Vi ska agera oberoende och vara transparenta med intressekonflikter i fall där dessa är oundvikliga.
 • Vi stöder ett öppet demokratiskt samtal och ett fritt utbyte av information och åsikter.
 • Alla uppgifter kontrolleras normalt mot originalkälla såsom exempelvis myndigheter, registerutdrag, domstolar eller motsvarande.
 • Rubriker skall spegla artikelns innehåll och andemening i möjligaste mån.
 • Bilder och artikelillustrationer bör likaledes vara representativa för artikelns innehåll.
 • Ingresser skall ge en övergripande bild av det löpande innehållet.
 • Publicerade sakfel och felaktiga faktauppgifter skall korrigeras.
 • Officiellt klagomål skall publiceras i löpande nyhetsförmedling.
 • Den personliga integriteten skall respekteras och tas hänsyn till i samband med publiceringar.
 • Vi prövar alltid noggrant publicering av personuppgifter.
 • Vi skall undvika i den mån det är möjligt att blanda oss i människors privatliv.
 • Berörda parter skall i möjligaste mån få komma till tals i samband med allvarlig kritik.

 

Vi stödjer öppen källkod

Utvecklare som bygger på öppen källkod bidrar till en friare och öppnare värld. Vi riktar särskilt tack till utvecklarna bakom:

wordpress-logo-stacked-rgb

linux-logo

cc-logo-large

 

thunderbird-logo-wordmark

 

 

 

 

Övrigt

Nya Dagbladet är ett skyddat varumärke och innehar utgivningsbevis.

Innehållet på denna sida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.