Om Nya Dagbladet – Morgondagens Dagstidning!

 

Nya Dagbladet (NyD) är en oberoende humanistisk dagstidning på etnopluralistisk grund, med en antiglobalistisk hållning och ett internationellt synsätt.

Nya Dagbladet grundades 2012 som en ny medieplattform som publicerar nyheter, analyser, reportage med mera i alla medieformat.

Nya Dagbladet bevakar särskilt frågor om etniska och kulturella rättigheter, integritet och övervakning, miljö och hälsa.

 

Redaktion

Markus Andersson, chefredaktör och ansvarig utgivare
Per Nordin, redaktör och radioreporter
Isac Boman, nyhetschef och nationalekonom

Skribenter

Lars Bern, krönikör och teknologie doktor
Karl-Olov Arnstberg, krönikör och etnologiprofessor
Sofie Persson, nyhets- och hälsoskribent
Lana Blakely, miljö- och nyhetsskribent
Dan Ahlmark, krönikör och jur.- och fil. kand.
Tege Tornvall, faktajournalist
Jan Westh, krönikör och författare

 

Bakgrund
Nya Dagbladet – Morgondagens Dagstidning, grundades på ideell basis av personer med en helt ny syn på media och samhället.

Vi vill i största möjliga mån bidra till minskat lidande genom att belysa bakomliggande orsaker och inte bara symptom på olika problem. Genom att lyfta fram mångfacetterad information som är konstruktiv och relevant för människors tillvaro vill vi bidra till ökad förståelse.

 

banner-vardegrund

Värdegrund
Vår värdegrund vilar på en organisk humanism, vars strävan är människans utveckling i samklang med naturen.
Växande förståelse för människan, samhället, naturen och verklighetens beskaffenhet är en central del i vårt arbete.

Vi ser en morgondag som går bortom den nuvarande världsordningens destruktiva globalism, exploaterande rovdrift och nytotalitära politiska korrekthet. Dessa och många andra moderna fenomen är symptom på ett andligt sjukt samhälle som infekterats av korrupta makthavare och patologiska idéer.

Vår strävan är att verka för en genuin och hållbar civilisationsutveckling på ett kulturellt, ekonomiskt och biologiskt plan. I den globalistiska masskulturens ställe understryker vi vikten av en organisk och etnopluralistisk kultur, där internationell samverkan kombineras med strävan att bevara en mångfald av nationer som kan utvecklas utgående från sina specifika förutsättningar.

 

Vi stödjer öppen källkod
Utvecklare som bygger på öppen källkod bidrar till en friare och öppnare värld. Vi riktar särskilt tack till utvecklarna bakom:

wordpress-logo-stacked-rgb

linux-logo

cc-logo-large

 

thunderbird-logo-wordmark

 

 

 

 

Övrigt
Nya Dagbladet är ett skyddat varumärke och innehar utgivningsbevis.
Innehållet på denna sida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.