Säpo orosanmäler politiskt aktiva föräldrar

publicerad 22 september 2020
- av Markus Andersson
Säpo orosanmäler politiskt aktiva föräldrar.

Den svenska säkerhetspolisen har satt i system att göra orosanmälningar till Socialtjänsten mot politiska aktiva föräldrar där man skriver att deras barn far illa. Några exempel på hur barnen far illa ges dock inte och den enda motiveringen till orosanmälan är att föräldrarna är medlemmar i en specifik politisk organisation.

Flera personer i Nordiska motståndsrörelsen har fått orosanmälningar riktade mot sig under sommaren på grund av sitt politiska engagemang. Motiveringarna kan lyda som följande:

Säkerhetspolisen har information att Joakim och [hans hustru] verkar för den våldsbejakande högerextrema organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR och att ett eller flera av familjens barn ska ha närvarat i samband med att NMR genomfört flygbladsutdelning. Säkerhetspolisen bedömer att det finns en ökad risk att barnen utsätts för hot och/eller fysiska angrepp i samband med offentliga aktiviteter som anordnas av NMR.”

Noterbart är att det inte framgår i anmälan att barnen på något sätt skulle lida i föräldrarnas vård eller att deras föräldraskap i övrigt skulle ha några brister. Även om Nordiska motståndsrörelsen är en politiskt radikal organisation så är den fullt legal och det är heller inte mot lagen att vara medlem i organisationen. Ändå anser Säpo att medlemskap i organisationen är skäl nog för att anmäla föräldrarna till Socialtjänsten.

På sin hemsida skriver den nationalsocialistiska organisationen att man blivit varse om flera liknande anmälningar, ibland på ännu vagare grunder där exempelvis en kvinna blivit orosanmäld för att hon haft ett förhållande med en man som tidigare varit medlem i organisationen.

I en kontakt mellan Nordiska motståndsrörelsen och Säkerhetspolisens pressekreterare Gabriel Wernstedt så hävdar denne att man enligt lag är skyldiga att göra orosanmälningar när man tror att barn far illa, men han nekar till att politiskt engagemang räcker som skäl till en sådan anmälan.

– Politiskt engagemang är inget som Säkerhetspolisen jobbar med. Var och en får tycka vad man vill. Säkerhetspolisen har inga åsikter och vi följer inte enskilda partier eller åsiktsyttringar.

När pressekreteraren blir påmind om att Säpo faktiskt har gjort orosanmälningar med anledning enbart av föräldrarnas politiska engagemang så menar han att det ”är en tolkning” som journalisten får stå för och att han inte kan ”gå in på enskilda ärenden”.

Pressekreteraren menar vidare att det ingår i Säpos uppdrag att kartlägga så kallat “brottsaktiva” personer inom de så kallade extremistmiljöerna, men att politiskt aktiva samtidigt inte måste ha begått några faktiska brott för att bli intressanta för dem.

– När det gäller vårt uppdrag att följa personer i de våldsbejakande extremistmiljöerna, brottsaktiva personer, så är det utifrån vårt uppdrag att förhindra och avvärja attentat. Det kan handla om personer som har en lång brottskatalog, men det kan också handla om personer som förvisso kan ha utretts för brott men inte nödvändigtvis har dömts för brott. Vi tittar på avsikt och förmåga att begå terroristbrott.

Efter att en journalist från organisationens tidning Nordfront ringt upp Säpo för att fråga om de politiskt motiverade anmälningarna till Socialtjänsten så fick deras källa ett SMS från säkerhetspolisen där en anställd som kallar sig för ”Sam” undrar varför samtalet gjordes.

Jag är intresserad av varför du valde att ringa upp medarbetare här senast. Det gör mig extra intresserad av dig. /Sam.

Nordiska motståndsrörelsen har meddelat att man kommer att vidta juridiska åtgärder mot säkerhetspolisen för att markera mot vad man menar är rena politiska trakasserier.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!