Allt fler sätter sina barn i homogena skolor

publicerad 24 september 2020
Allt fler föräldrar väljer att sätta sina barn i homogena skolor.

Föräldrar och familjer i Sverige väljer i allt högre grad att leva och umgås med människor som har samma bakgrund som dem själva. I en jämförelse tio år tillbaka är visar trenden att allt fler väljer att sätta sina barn i skolor som har en hög etnisk eller utbildningsmässig homogenitet.

För tio år sedan gick var femte elev i en skola som klassas som ”segregerad”. Idag handlar det om ungefär var fjärde elev, enligt en granskning från statskanalen Sveriges Radio. I SR:s språkbruk åsyftar ”segregerad” på skolor med en hög grad av etnisk eller utbildningsmässig homogenitet – något man vinklar som negativt och problematiskt.

– Det är så det ser ut, sorteringen av elever ökar, allt fler elever går på skolor med elever som liknar dem själva, konstaterar Björn Åstrand, statlig utredare för utredning om minskad skolsegregation.
Den svenska staten har länge arbetat aktivt för tvångsintegration av både svenskar och invandrare och har lobbat för åtgärder för att få mer etniskt och kulturellt blandade skolor. Trots…


 


Liknande artiklar: