Inrikes

Allt fler sätter sina barn i homogena skolor

Allt fler föräldrar väljer att sätta sina barn i homogena skolor.

Föräldrar och familjer i Sverige väljer i allt högre grad att leva och umgås med människor som har samma bakgrund som dem själva. I en jämförelse tio år tillbaka är visar trenden att allt fler väljer att sätta sina barn i skolor som har en hög etnisk eller utbildningsmässig homogenitet.

För tio år sedan gick var femte elev i en skola som klassas som “segregerad”. Idag handlar det om ungefär var fjärde elev, enligt en granskning från statskanalen Sveriges Radio. I SR:s språkbruk åsyftar “segregerad” på skolor med en hög grad av etnisk eller utbildningsmässig homogenitet – något man vinklar som negativt och problematiskt.
– Det är så det ser ut, sorteringen av elever ökar, allt fler elever går på skolor med elever som liknar dem själva, konstaterar Björn Åstrand, statlig utredare för utredning om minskad skolsegregation.

Den svenska staten har länge arbetat aktivt för tvångsintegration av både svenskar och invandrare och har lobbat för åtgärder för att få mer etniskt och kulturellt blandade skolor. Trots detta väljer föräldrar alltså att i ännu högre grad sätta sina barn i skolor med andra barn som har liknande bakgrund som dem själva.

Från skolverkets sida är man mycket bekymrad över utvecklingen och menar att den ”försvårar skolans demokrati och värdegrundsuppdrag”.

Någon mer specifik motivering till varför man ser negativt på uppsvinget för homogena skolmiljöer uppges dock inte. Inte heller görs någon analys över eventuella bakomliggande orsaker till att fler föräldrar än tidigare väljer att sätta sina barn i mer homogena skolor och aktivt undviker mer uppblandade skolor.

 


Per Nordin
per.nordin@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!