Inrikes

Foto: Felipe Tofani/CC BY-SA 2.0

Samisk vinst i omtalad rättstvist

Inrikes Högsta domstolen (HD) dömde mot staten under torsdagen och förkunnade att Girjas sameby har ensamrätt till jakt och fiske på samebyns område "på grund av urminnes hävd"


Steget efter