IT/Övervakning
Steget efter

tank man Foto: Jeff Widener

IT/ÖvervakningCensuren skedde på årsdagen av massakern på Himmelska Fridens Torg - även i andra länder än Kina.