IT/Övervakning

Steget efter

Annons:

När migration blir konflikt


Foto: Simon Weckert

Här lurar konstnären Google

IT/Övervakning Visade hur Google använder data ifrån våra telefoner i realtid för att kunna rapportera trafikstockningar.