IT/Övervakning

Steget efter


Foto: montage/Holger Ellgaard

Snowden varnar för AI-styrt tyranni

IT/Övervakning Menar att de övervakningskameror som nu utvecklas mer liknar en automatisk polisofficier och att människor fortsätter att kartläggas än mer detaljerat.