Bred läkarkår kräver omedelbart stopp för coronarepressionen

Pandemiöverdrifterna

Makthavare har under coronakrisen gjort sig skyldiga till maktmissbruk som är absolut ovärdigt en demokratisk rättsstat. Några medicinska motiv för fortsatt repression av samhället finns inte och samtliga medborgerliga friheter måste återställas med omedelbar verkan. Det skriver över 400 belgiska läkare och sjukvårdspersonal i ett öppet brev som Nya Dagbladet idag låter publicera.

publicerad 24 september 2020
- av Isac Boman
Coronarepressionen har orsakat stort lidande för människor med isolering, massarbetslöshet och depressioner som följd.

I det öppna brevet skräder man inte orden och menar att falska nyheter från konventionell massmedia och ”totalt oproportionerlig” krishantering från enfaldiga politikers håll har orsakat enorma demokratiska, ekonomiska, sociala, psykologiska och hälsomässiga skador – som vida överstiger den förmenta vinsten av att försöka strypa vad som på sin höjd nu kan konstateras vara jämförbart med en säsongsinfluensa.

WHO förutspådde ursprungligen en pandemi som skulle kräva 3,4 procent dödsoffer, med andra ord miljontals dödsfall, och ett mycket smittsamt virus för vilket ingen behandling eller vaccin fanns tillgänglig. Efterhand ringde väckarklockan från många håll: observerbara fakta visade en helt annorlunda verklighet än larmen.”, konstaterar man i inledningen av brevet.

Boten får inte vara värre än soten”, skriver man vidare och menar att åtgärderna som tillämpats kan sammanfattas som att man ”använder en slägga för att knäcka en nöt”. Sågningen av den politik som förts innefattar även de obetydliga åtgärder man samtidigt tagit fram för att stärka befolkningens immunförsvar.

Dessutom står den strikta repressiva politiken rörande coronan i stark kontrast till regeringens obetydliga åtgärder när det gäller förebyggande av sjukdomar, stärkning av vårt eget immunförsvar genom en hälsosam livsstil, optimal vård med uppmärksamhet på den enskilde och investeringar i vårdpersonal.

Man för också fram att det inte finns någon vetenskaplig grund i nuläget för att vidhålla att socialt avståndstagande skulle vara en meningsfull åtgärd. Detta bland annat mot bakgrund av att det inte finns någon märkbar skillnad mellan länder som tillämpat hård respektive mjuk repression av samhället. Man avfärdar även PCR-testerna som tagits i bruk som bedrägliga och dömer ut skyddsmasker som i praktiken verkningslösa.

Likriktningen hos de traditionella medierna, som okritiskt omhuldat så kallade experter och regeringsföreträdare – samtidigt som man ignorerat och förlöjligat alternativa uppfattningar, menar man är ett djupt oetiskt förfarande som mer liknat en propagandakampanj än objektiv rapportering. Man riktar även särskild kritik mot hur de sociala mediajättarna strypt det demokratiska samtalet på internet.

Vi anser att detta inte passar in i en fri, demokratisk rättsstat, desto mer som den leder till tunnelseende. Denna politik har också en förlamande effekt och föder rädsla och oro i samhället.

Det enorma fokus som från samma aktörers håll läggs på framtagande av ett vaccin betraktar man som helt orimlig.

På grund av den kontinuerliga naturliga mutationen av virus, som vi också ser varje år när det gäller influensaviruset, är ett vaccin på sin höjd en tillfällig lösning, som kräver nya vacciner varje gång efteråt. Ett oprövat vaccin, som tas fram genom nödförfarande och för vilket tillverkarna redan har fått rättslig immunitet från möjlig skada, väcker allvarliga farhågor.”

Slutligen kräver man, vid sidan av ett omedelbart stopp för coronarepressionen i sin helhet, även en granskning av WHO:s roll i den uppkomna situationen och eventuellt inflytande av intressekonflikter i denna organisation.

Vi kräver en omprövning av alla åtgärder och begär ett omedelbart återupprättande av vår normala demokratiska lednings och rättsliga principer och av alla våra medborgerliga friheter.”, slår man fast.

Det öppna brevet har idag publicerats på NyD Debatt och finns tillgänglig även på andra språk här.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!