Bred läkarkår kräver omedelbart stopp för coronarepressionen

Pandemiöverdrifterna

Makthavare har under coronakrisen gjort sig skyldiga till maktmissbruk som är absolut ovärdigt en demokratisk rättsstat. Några medicinska motiv för fortsatt repression av samhället finns inte och samtliga medborgerliga friheter måste återställas med omedelbar verkan. Det skriver över 400 belgiska läkare och sjukvårdspersonal i ett öppet brev som Nya Dagbladet idag låter publicera.

publicerad 24 september 2020
Coronarepressionen har orsakat stort lidande för människor med isolering, massarbetslöshet och depressioner som följd.

I det öppna brevet skräder man inte orden och menar att falska nyheter från konventionell massmedia och ”totalt oproportionerlig” krishantering från enfaldiga politikers håll har orsakat enorma demokratiska, ekonomiska, sociala, psykologiska och hälsomässiga skador – som vida överstiger den förmenta vinsten av att försöka strypa vad som på sin höjd nu kan konstateras vara jämförbart med en säsongsinfluensa.

WHO förutspådde ursprungligen en pandemi som skulle kräva 3,4 procent dödsoffer, med andra ord miljontals dödsfall, och ett mycket smittsamt virus för…

 


Liknande artiklar: