Insändare

Insändare När vi blir tillräckligt många som vågar talar ut kan vi skapa förändring. Det skriver Krister Lind i en insändare.


Steget efter


Foto: Matthew Perkins (CC BY-NC 2.0)

“När inträder egentligen döden?”

Insändare I coronahysterins tidevarv tar politiker sig friheten att allt mer inskränka människors frihet till egna val, skriver Krister Lind i en insändare.


Foto: Pixabay

“Rädda barnen från strålningsskador!”

Insändare Föräldrar har rätt att kräva att arbetsmiljön för barnen är fri från extrema nivåer av strålning. Det skriver Anja Herdesang från Föreningen för Strålskydd.


Foto: Pixabay

“Immunförsvarets psykologi”

Insändare Psykologiska aspekter av immunförsvaret är något som förbises och är en relevant faktor i corona-pandemin, skriver Henrik Olsson i en insändare.


Foto: Alem/Pexels

“Det ändlösa föraktet”

Insändare Vår civilisation är byggd på idén om att göra det rätta framför det lätta, skriver Oscar Larsson.