Krönikor

Foto: Victoria Pickering (CC BY-NC-ND 2.0)

"Lögnerna som omger BLM:s helgon"

Krönikor Någon systematisk rasism har inte kunnat konstateras bland vita poliser, även om individuella rasister självklart finns i en poliskår så stor som USA:s. Det skriver Dan Ahlmark.


Foto: Gilbert Mercier (CC BY-NC-ND 2.0)

"Coronakrisens ekonomiska vinnare"

Krönikor Det blir allt mer uppenbart att coronakrisen är en iscensatt propagandakampanj för att skapa rädsla. Det skriver Lars Bern.


Steget efter


Foto: ArildV/CC BY-SA 3.0

"Varning för Dagens Nyheter!"

Krönikor Karl-Olov Arnstberg menar att Dagens Nyheter ägnar sig åt svenskfientlig propaganda och aktivism, och att denna är mycket effektiv.


Foto: Greg Rubenstein (CC BY 2.0)

"Oligarken Bill Gates"

Krönikor Bristen på en kritisk granskning av makthavare som Gates är ett hot mot en fri och demokratisk världsordning, skriver Lars Bern.


Foto: Ooznu (CC BY-SA 2.0)

"Vad utmärker den postmoderna människan?"

Krönikor Kulturmarxismens effektivaste politiska metod är att genom identitetspolitik på olika områden skapa falska eller överdrivna krav hos vissa personer och skuld hos andra. Det skriver Dan Ahlmark.


Foto: Francisco Morais/CC BY-NC-SA 2.0

"Makten framför allt!"

Krönikor Karl-Olov Arnstberg dyker ner i begreppet demokrati i veckans lördagsläsning.


Foto: Hublera/CC BY-NC-SA 2.0

"Vari ligger SvD:s existensberättigande?"

Krönikor SvD:s existensberättigande är inte bara ideologiskt svårt att greppa, utan även rent journalistiskt. Det skriver Isac Boman i en krönika.


"Är slutet nära?"

Krönikor Anne Glyn-Jones indelning av civilisationens cykliska förlopp sätter samtiden i ett tydligt sammanhang, skriver Karl-Olov Arnstberg.


Krönikor Rekordkallt i Nederländerna och påtaglig julikyla i Skåne och Danmark, konstaterar Tege Tornvall om sommarens väder.


Foto: NTNU medisin og helse/ CC BY-NC 2.0

Coronapandemin och den metabola pandemin

Krönikor Lars Bern pekar på att många som blivit allvarligt sjuka i covid-19 också har haft metabola sjukdomar och menar att de politiskt ansvariga borde fokusera mer på välunderbyggda kostråd.


Foto: Matthew Rogers/CC BY-NC 2.0

"Utan kol – inget liv"

Krönikor Kol har kommit att betraktas som ett hot mot Jordens liv när det i själva verket utgör basen livet självt. Det skriver Tege Tornvall.


Foto: Joe Piette/CC BY-NC-SA 2.0

"Vem är en ansvarslös människa?"

Krönikor Dan Ahlmark resonerar här kring vad som egentligen kännetecknar en god respektive en ansvarslös människa.


Foto: NyD/Maarten van den Heuvel

"Vilken godhet är viktigast?"

Krönikor Bör inte ”godhet” beteckna något viktigare hos en person än bara en viss attityd avseende hjälp till andra? Det frågar sig Dan Ahlmark.