Krönikor

Foto: Watchsmart/CC BY 2.0

"Västvärldens falskspel"

Krönikor I sin senaste krönika skriver Lars Bern om västvärldens falskspel gentemot staterna i tredje världen och Mellanöstern.


Pressfoto: Riksbanken

"Kan vi beskatta de rika mer och hårdare?"

Krönikor Lösningen på den globala snedfördelningen mellan rika och fattiga måste numer ske i internationellt samarbete eftersom vi på den punkten avsagt oss vårt nationella självbestämmande till i första hand EU:s byråkrater, skriver Lars Bern i sin senaste krönika.


Foto: Pixnio

"Västvärldens tappade kompass"

Krönikor Den politiska och ekonomiska utvecklingen sedan Andra världskrigets slut har bidragit till att Sverige tappat sin moraliska kompass. Det skriver Lars Bern i sin senaste krönika.


Foto: Bilfinger/CC BY-ND 2.0

"Många europeiska länder beroende av rysk gas"

Krönikor Ryssland må hämmas av lågt olje- och gaspris för sin export. Men den ger stort inflytande över europeisk energiförsörjning och energipolitik. Särskilt när det gäller gas. Det skriver Tege Tornvall i sin senaste krönika.


Foto: DariuszSankowski/CC0 1.0

"Globalisternas egen krigsmaskin"

Krönikor Lars Bern skriver i sin senaste krönika hur globala affärsintressen påverkar krigsinsatser i världen.


Foto: Kobi Gideon/CC BY-SA 3.0

"Var giftattacken i England ett verk av Mossad?"

Krönikor I sin senaste krönika skriver Hans Myrebro att det inte nödvändigtvis är Ryssland som ligger bakom den omtalade förgiftningen av en före detta spion i Storbritannien.


Foto: rinôçérôse/CC BY-NC-SA 2.0

"Lys upp i mörkret!"

Krönikor I sin senaste krönika tar Tege Tornvall upp fenomenet Earth Hour, som nyligen ägde rum runt om i världen.


Foto: UN Photo/CC BY-NC-ND 2.0

"Sveriges självmordspolitik"

Krönikor Författaren och professorn Karl-Olov Arnstberg skriver i sin krönika om islams utbredning i Sverige och konsekvenserna av detta.


Sida 1 av 1512345...10...Sista »