Utrikes

Foto: Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Senaten går vidare med Trumpcare

Utrikes USA:s senat röstade på tisdagen för att gå vidare med Republikanernas nya sjukvårdsreform, som är tänkt att skrota och ersätta Obamacare.


Foto: Flickr/Anthony Quintano/CC BY 2.0

New York Times säger upp 100 anställda

Utrikes The New York Times kommer att köpa ut 100 anställda som en del av en större omorganisering på tidningens redaktion.


Utrikes Vita husets presstalesman och pressekreterare Sean Spicer kommer att lämna sitt uppdrag. Orsaken ska vara Trumpadministrationens val till ny kommunikationschef.


Utrikes EU-parlamentets utrikesutskott röstade igenom ett förslag som kan flytta EU-pengar från civila konfliktförebyggande åtgärder till militära kapacitetsbyggande åtgärder.


Kärnvapennedrustning

122 länder röstar för historiskt kärnvapenförbud

Utrikes Över 120 länder har röstat för den FN-resolution som ska förbjuda kärnvapen. Men det är föga troligt att resolutionen kommer få någon reell påverkan på stormakternas kärnvapenarsenaler.