Miljö

Miljö Med motiveringen "för en medveten slåtter som gynnar unik, blommande flora och ger livsutrymme för bina" fick Trafikverket på Gotland Svenska Bins utmärkelse.


Miljö Det kommer att bli olagligt att sälja bensin- och dieseldrivna fordon i Frankrike från och med 2040, lät landets nya miljöminister Nicolas Hulot meddela i förra veckan.


Foto: News Øresund/Johan Wessman

Almedalen: 370 miljoner i utsläpp

Almedalen Almedalsveckan kostar i år 370 miljoner kronor i utsläpp genererat av evenemangen och resorna till och från Gotland.


Miljö Mark- och miljödomstolen i Umeå har behandlat ett antal överklaganden gällande ett stort vindkraftsprojekt i markbygden utanför Piteå.


Foto: Flickr/Bari Bookout/CC BY-NC 2.0

Maersk polisanmäls för kemikalieutsläpp i Nordsjön

Miljö Det danska olje- och transportkonglomeratet Maersk erkänner att man släppt ut uppemot 42 ton av bensalkoniumklorid (BAC 50) i Nordsjön. Nu polisanmäls företaget av ett danskt parti.


Foto: Pexels

Klimatseger mot palmolja i Norge

Miljö Den norska riksdagen, Stortinget, har röstat för att förbjuda offentliga upphandlingar av biobränsle som innehåller palmolja.


Foto: Vincent van Zeijst/CC BY-SA 3.0

Stora mängder plast på Antarktis

Antarktis Halterna av mikroplast på Antarktis är mycket högre än väntat, enligt forskare vid University of Hull och British Antarctic Survey.


Foto: The Boy that time forgot/CC-BY-SA-3.0

Sverige avverkar skyddsvärd skog

Miljö Endast 5 promille 54 000 avverkningsanmälningar i Sverige stoppas. Det är bara om Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen meddelar förbud eller föreläggande om miljöhänsyn som en anmäld avverkning kan stoppas.


Ekonomisk tillväxt ökar utsläppen

Miljö Enligt flera miljöekonomiska teorier ska ekonomisk tillväxt leda till utsläppsminskningar genom utveckling av effektivare produktionsmetoder och övergång till mindre utsläppsintensiva sektorer.