Ekonomi Det svenska företaget Studsvik har skrivit avtal med finska företaget Fennovoima om vidareutveckling av den programvara som ska användas i reaktorerna i det planerade finska kärnkraftsbygget i Bottenviken.
Foto: TG Sokół Lublin/CC BY-NC-SA 2.0

Polen ska utreda nationalistisk demonstration

Utrikes Polska åklagare har valt att undersöka ifall den 60 000 man starka nationalistiska demonstration som ägde rum tidigare i november utgjorde lagbrott motsvarande "hets mot folkgrupp".

Miljö I New Delhi planerar myndigheterna att bekämpa det akuta problemet med luftföroreningarna genom att spruta vatten över staden.


Foto: Pixabay

Pojke fick fel medicin i 14 år

Inrikes En pojkes epilepsianfall slutade efter 14 år då en viss typ av medicinering avslutades på föräldrarnas begäran.


Miljö EU-länderna och EU-parlamentet har nått en viktig överenskommelse om ett system för utsläppshandel primärt gällande kolindustrin.