Finländska HD förbjuder nationalsocialistisk organisation

publicerad 24 september 2020
- av Markus Andersson
Nordiska motståndsrörelsen får inte längre verka i Finland.

Högsta Domstolen i Finland har beslutat att Nordiska motståndsrörelsens avdelning i landet är olaglig och måste läggas ner eftersom organisationen bedöms ”strida mot lag och god sed”.

Redan 2017 krävde den finska Polisstyrelsen att Nordiska motståndsrörelsen skulle förbjudas i landet och sedan dess har både tingsrätten i Birkaland och hovrätten i Åbo gått på samma linje och beslutat att organisationen är lagvidrig. Nu kommer alltså samma beslut från den högsta instansen i landet och det innebär att organisationen och dess underavdelningar måste upplösas.

Finlands domstolar anser att organisationen i sig själv strider mot lagen eftersom NMR sprider politiska budskap om judar, invandrare och sexuella minoriteter som domstolen menar strider mot lag och god sed. Dessutom menas de godkänna våld som politisk metod och ska därför heller inte åtnjuta yttrandefrihets- eller föreningsskydd då organisationens existens ”till sin natur innebär missbruk av dessa rättigheter”.


Annonser:


Förbudet får samtidigt stark kritik och anklagas för att vara godtyckligt och en form av politisk repression, bland annat från Erik Almqvist, tidigare riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och numera chefredaktör för nyhetssidan Exakt24. Almqvist menar att förbudet är mycket problematiskt eftersom Nordiska motståndsrörelsen (NMR) är en politisk organisation med medlemmar och offentliga företrädare som kandiderar i val och vill verka politiskt.

Den stora frågan är var gränsen går. Har svårt att se hur NMR skulle kunna förbjudas men inte V” skriver han på Twitter och menar att förbudet av den nationalsocialistiska organisationen är betydligt mer problematisk än att exempelvis förbjuda vänsterextrema AFA som är en öppet våldsbejakande organisation.

NMR menar å sin sida att anklagelserna är skandalösa och att domarna är politiskt motiverade. Fram till domstolens avgörande belades den finska grenen av organisationen dock med verksamhetsförbud och bedriver alltså ingen politisk aktivism i Finland sedan dess.

– Vi anser att domstolens ståndpunkt är ett klart meddelande om att organisationer som är våldsamma och använder tal som är rasistiskt eller på annat sätt kränker den mänskliga värdigheten inte ska ha en plats i det finländska samhället, säger polisöversinpektör Heikki Lausmaa till Yle.

I korthet innebär förbudet att NMR inte får bedriva någon politisk aktivism i Finland. Man får inte anordna demonstrationer och heller inte använda sin organisationssymbol offentligt. Vill organisationen överklaga domen så måste man i så fall vända sig till Europadomstolen.

Den finske straffrättsprofessorn Kimmo Nuotio menar att NMR har ”missbrukat” sin frihet och att fler organisationer och föreningar kan komma att förbjudas i framtiden. Han anser också att det är rimligt att politiska partier och organisationer förbjuds om dessa inte bedöms vara tillräckligt demokratiska.

– Det kan under vissa omständigheter vara helt förenligt med grundlagen och mänskliga rättigheter att förbjuda en del organisationer. NMR:s målsättningar kan helt enkelt inte godkännas i en demokratisk rättsstat, menar han.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.