“Är Nato en försvarsallians eller en terrororganisation?”

Det nya kalla kriget

Nato är idag utan tvivel bara ett verktyg för USA för att, om situationen så kräver, med våld försvara sina egna intressen överallt i världen. Det skriver Josef Csiba.

publicerad 14 mars 2024
Ruiner efter Natos bombningar av Belgrad, Serbien.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

För att få ett svar måste vi gå tillbaka i historien ända till 1949, då Nato bildades som en motvikt till Sovjetunionens Röda arme, framförallt för att förhindra Röda armens förmodade framfart ända till Atlanten.

USA med sina västerländska bundsförvanter litade nämligen inte längre på sin tidigare allierade Sovjetunionen, trots att både Roosevelt och Churchill vid Jaltakonferensen 1945 förrådde sina tidigare vapenbröder i öst och lovade Stalin, för att få honom på bättre humör, full kontroll över dessa länder, men Stalin nöjde sig inte med det. Situationen förändrades snabbt och Sovjetunionen genom sin expansionspolitik blev ett verkligt hot inte bara för Europa, utan även för andra delar av världen.

1955 bildades Warszawapakten som en motvikt till Nato, och den långa perioden av det så kallade Kalla kriget mellan den kommunistiska Sovjetunionen och USA med sina allierade tog sin början och fortsatte ända till Sovjetunionens sönderfall 1992. Samtidigt upplöstes även Warszawapakten (men inte Nato) och flera av Warszawapaktens tidigare medlemmar ansökte om inträde till Nato. Vid en senare tidpunkt övervägde även Ryssland detta. Men om Ryssland skulle bli medlem av Nato, vem är då fienden? Den frågan ställde sig även den högsta ledningen inom Nato som naturligtvis aldrig kunde gå med på att även Ryssland skulle bli medlem av organisationen, för i så fall skulle Nato förlora hela sitt existensberättigande. Militärer är som alla andra yrkesgrupper, rädda för att förlora sina arbeten, därför är de tvungna att ständigt hålla rykten om en yttre fiende vid liv och denna gång passade Ryssland mycket bra in i bilden.

Ryssland som alla vet, är militärt underlägset Nato och Putin är väl medveten om att ett väpnat anfall mot något Natoland skulle likna ett självmord. Den bilden delas däremot inte av Nato som ständigt kämpar för att behålla sin makt, sin existens och därför under inga omständigheter går med på att bevilja Ryssland inträde i organisationen.

Och nu närmar vi oss frågan, vilket syfte fyller Nato idag, vem startade kriget i Ukraina och framförallt – varför blev allt så som det blev?

Nato är idag utan tvivel bara ett verktyg för USA för att om situationen så kräver med våld försvara sina egna intressen överallt i världen. USA står för över sjuttio procent för Natos alla kostnader. Kort sagt, Nato är USA:s förlängda arm för att utöva sin makt och inflytande överallt i världen.

Vad det gäller Ukraina, i Pentagons mörka rum beslutades redan långt innan statskuppen i Kiev då den folkvalda och Putinvänliga presidenten Yanukovich störtades, att Ukraina ska bli medlem av Nato. Statskuppen i Ukraina 2014 som utan minsta tvivel var organiserad och finansierad från Washington var bara en fortsättning av Pentagons planer på att Ukraina så snart som möjligt ska bli en fullvärdig medlem av Nato, och inte minst att få en total kontroll över Ukrainas tillgångar.

Då några få av EU-ländernas ledare tidigt insåg vad det var på gång, och stillsamt protesterade, kom det korta men bestämda svaret från USA genom sin dåvarande biträdande utrikesminister Victoria Nuland som ordagrant löd: ”Fuck the EU”.

Men Washington och Nato stötte ändå på problem, då Ryssland invaderade en del av Ukraina i februari 2022 och gjorde det klart för de ansvariga att kriget mot Ryssland i Ukraina var förlorat långt innan det ens började. Trots det kommer kriget ännu att fortsätta länge till. USA tjänar miljarder med dollar genom sin vapenindustri genom att sälja vapen till Ukraina för våra skattepengar, och därför har USA inget intresse av att avsluta sitt krig där. Ryssland har också uppnått sina intressen och vill naturligtvis behålla dem genom att garantera Krimhalvöns framtid och befästa de fyra annekterade östra provinserna av Ukraina.

Men USA och Nato har mycket mer på sina samveten än Kriget i Ukraina och statskuppen i Kiev. Till exempel den besinningslösa terrorbombningen av Serbien 1999 inklusive deras huvudstad Belgrad med tusentals civila offer, som strider mot alla internationella regler och lagar. Kriget i Irak, Libyen, Syrien och Afghanistan, för att inte nämna än fler.

Vi har också från Seymour Hersh rapport fått veta att det var USA och Nato som sprängde gasledningen i Östersjön i syfte att tvinga Tyskland och EU att köpa naturgas från USA istället från Ryssland. Den officiella utredningen av händelsen är naturligtvis nerlagd, ty vem skulle våga anklaga USA och Nato för att hålla på med terrorhandlingar?

Putin i sin intervju med Tucker Carlson uttryckte tydligt att Ryssland inte har några intentioner på att anfalla något Natoland, men den intervjun vill nog den statliga median hellre förtiga än offentliggöra.

Många av Europas problem inklusive kriget i Ukraina skulle lösas med en enkel åtgärd, genom att upplösa hela Nato och sluta fred med Ryssland. Den lösningen går naturligtvis inte att genomföra, för det strider mot USA:s egna intressen och så länge USA får utöva sin totala makt och inflytande över Nato, kommer Nato att fortleva och kriget i Ukraina att fortsätta.

Därför blir det extra viktigt för vår del att rösta rätt i kommande val till EU-parlamentet den 8:e juni, och utestänga de krigshetsande politikerna från Bryssel, men även våra egna Natoanhängare och krigshetsare i parlamentet i Stockholm.

 

Josef Csiba

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!