”Israel begår ett folkmord i Gaza”

Massmordet på palestinierna i Gaza måste upphöra och de skyldiga israelerna tvingas stå till svars för de fruktansvärda brott de begått och det lidande de åsamkat. De direkt och indirekt skyldiga, inklusive USA, måste sedan ta sitt ansvar och skyndsamt återställa vad de förstört till dess ursprungliga skick, skriver Niklas Blomgren.

publicerad 25 april 2024
Skribenten pekar på att ledarna i USA och andra västländer tycks stödja förbrytelserna i Gaza.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Det pågår ett folkmord av stora proportioner av ett folk som påstår sig under andra världskriget ha blivit utsatt för detsamma. Israels fördrivning och mördande av palestinier fortsätter just nu, mitt framför världsledarnas ögon, utan att de agerar för att stoppa det. Hjälporganisationer hindras av Israel från att nå fram och hjälpa människorna i Gaza med de förnödenheter de behöver för att överleva.

Den 7 oktober 2023 utfördes attacker mot civila mål i Israel. De styrande i Israel hävdar att dåden utfördes av Hamas och palestinska grupper. Som svar har den israeliska militären attackerat Palestina med full kraft. Att försvara sitt land från en attack är en sak, men att ockupera och utplåna ett annat land och dess invånare är något helt annat.

Israels militär bombar sönder städerna på Gazaremsan och jämnar dem med marken. Avsiktligt och systematiskt riktar de sina attacker mot civilbefolkningen, civila mål och byggnader inklusive sjukhus, platser där sjuka och sårade finns samlade för att få hjälp med vård och förnödenheter. Alternativa medier bekräftar hur städer bombas sönder och oskyldiga, obeväpnade civila dödas. Män tillfångatas, torteras och dödas. Det finns vittnesmål om att israelisk militär skjuter på människor, både män, kvinnor och barn, som försöker få tag på de få hjälpsändningar som når fram. Människor i området svälter till döds.

Den avsiktliga och systematiska fördrivningen och etniska rensningen är ingen ny företeelse, den har pågått under lång tid och efter en genomtänkt strategisk plan. Den har skett i omgångar ända sedan andra världskrigets slut. Israeliska militärer har metodiskt drivit palestinier från deras hem, plundrat byar, städer och ockuperat deras land. När byar och städer tömts på folk och värdesaker, har husen sprängts och jämnats med marken. Därmed var utplåningen total och fanns inget hem att återvända till. Det skedde tidigare och det pågår än idag.

Detta stöds av svenska greven Folke Bernadotte, av Förenta nationerna utsedd medlare, avlämnade en lägesrapport till Förenta nationernas generalsekreterare den 16 september 1948. Han skrev: ”de palestinska arabernas uttåg var resultatet av panik, som vållades av strider i deras samhällen, av ryktet om verkliga eller påstådda terrordåd eller fördrivning”. Ögonvittnen på plats bekräftade att många byar bombades och att civila mördades utan att vara ett militärt mål. Israelerna ville driva den palestinska befolkningen till flykt från sina hem och städer. Detta för att själva kunna uppföra nya bostäder till judiska folket i det ockuperade landet. Att lägga fram fakta och sanning om att fördrivningen skett är riskfyllt, därom vittnar det faktum att greve Folke Bernadotte kort efter att ha avlämnat sin rapport mördades.

Sydafrika har anmält staten Israel till den internationella domstolen i Haag för folkmord, ett brott mot 1948 års konvention om förebyggande och bestraffning av folkmordsbrott. Det går att läsa i anmälan att Israels handlingar är av folkmordskaraktär, eftersom de är avsedda att åstadkomma förstörelse av en väsentlig del av den palestinska nationella, rasliga och etniska gruppen, som den palestinska gruppen på Gazaremsan är en del av. Handlingarna innefattar: att döda palestinier i Gaza, att orsaka dem allvarliga kroppsliga och psykiska skador och att utsätta dem för livsvillkor som är beräknade att åstadkomma deras fysiska förstörelse. Israel begår folkmord, som är ett brott mot folkmordskonventionen, då det uppenbart kränker och bryter mot dessa skyldigheter. I rapporten går också att läsa att det finns uttalanden av Israels styrande, presidenten och försvarsministern, som visar en avsikt att begå folkmord. Denna avsikt kan styrkas också genom inspelningar som publicerats i alternativa medier.

Det är väsentligt att domstolen brådskande kommer fram till ett beslut om eldupphör och att säkerhetsrådets medlemmar enhälligt gör detsamma, alltså att ingen medlem med sin vetorätt omintetgör ett dylikt beslut. Det är väsentligt även att stormakterna med militära medel tvingar Israel att avbryta krigshandlingarna. Sannolikheten för att så blir fallet är mycket liten, då länder med USA i spetsen är Israels allierade och är de som skyndsamt förser Israel med bomber och andra dödliga vapen. Detta bidrar till den slakt och det folkmord på palestinierna som pågår. Dessa länder är därmed medskyldiga till dessa fruktansvärda brott.

Det vittnas om att hundratals, kanske tusentals långtradare med mat och mediciner står parkerade utanför gränsen mot Rafah. Dessa släpps inte in på grund av den blockad som Israel har infört och som hindrar de hjälpande ländernas förnödenheter att komma fram till de svältande i området. Barn, gravida och äldre människor är de som har svårast att klara av svält. Den av Sydafrika inlämnade anmälan till den internationella domstolen i Haag måste med allt bevismaterial som finns kunna läggas till grund för de skyldigas lagföring. Massmordet på palestinierna i Gaza måste upphöra och de skyldiga israelerna, med Benjamin Netanyahu i spetsen, tvingas stå till svars för de fruktansvärda brott de förövat och det lidande de åsamkat. Detta folkmord måste få ett slut nu, landet måste återuppbyggas materiellt och folket få hjälp till att helas kroppsligen och själsligen.

Dessa grymheter och brott förövas dagligen av israeliska soldater, civila medborgare och utlänningar. Ledare runt om i världen antingen hjälper till eller ser på hur detta sker utan att agera. Människor samlas till stora demonstrationer runt om i världens länder för att få ett stopp på detta, utan att det påverkar ledarna i länderna till att göra det rätta och ingripa. Det är tydligt att de styrande maktgalningarna, i USA och andra länder stöder Israel i detta folkmord. De direkt och indirekt skyldiga måste ställas till svars för det lidande de gjort sig skyldiga till och för de brott de begått. De måste sedan ta sitt ansvar och skyndsamt återställa vad de förstört till dess ursprungliga skick, hjälpa Palestinas invånare att återuppbygga landet och att i görligaste mån återhämta sig själva i det skick de befann sig i före förintelsen.

 

Niklas Blomgren

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!