Insändare

”Sök djupare mening”

Yttre handlingar som avspeglar något uppriktigt kan bara komma från att söka sina egna uppriktiga motiv, skriver Krister Lind.

publicerad 12 april 2023

Oavsett politiskt statsskick och rättssystemets lagar leder det till större frihet för vissa och mindre frihet för andra. Systemets utformning beror på vilken livsuppfattning som majoriteten av medborgarna accepterar och röstar fram. Varje människa strävar medvetet eller omedvetet efter att få vara fri. Nå frihet betyder inte att verkställandet måste göras genom att vandra en enda väg som människa. Människan har sin fulla rätt att pröva olika vägar. Mänskliga resor ser olika ut beroende på var människan befinner sig i utvecklingen.

Vad beträffar utvecklingen i samhället och samhällsfriheten är det ytterst politiska beslut som ansvarar för hur makten påverkar medborgarna och vad konsekvensen blir. Makt som medför maktmissbruk, korruption, att döma, kränka, förtala, hindra exempelvis funktionshindrade att få ta del av vår gemensamma välfärd för att planera sitt liv etcetera begränsar människors rätt till samhällsfrihet. Makt som brukas rätt borde ge varje människa rätt att få planera sitt liv så länge som lagarna följs och att man inte inkräktar på andras livsområde. Historiskt sett kan man inse att vårt sätt att bruka makt har skapat och skapar hat, lidande och lögn.

Livets lärande är en process och genom att söka djupare mening i livet kan man bättre förstå sig själv och omvärlden. Exempelvis behöver yttre handling och beteende överensstämma med eget inre motiv och värdering. Det är något som varje människa borde fundera över eftersom varje människa är med och formar samhällsutvecklingen. De flesta har någon gång valt att gå emot eget inre motiv fast man borde agerat annorlunda. För att i efterhand frågat sig själv: Varför gjorde jag så? Var det för att få egen fördel, andras sympati eller enbart följa allmänna lunken?

Genom att analysera motiven bakom egna känslor, tankar, beteenden och dess konsekvenser kan man inse om man är uppriktig eller inte. Genom att söka djupare mening med livet finns möjlighet att gå från okunnighet och oförståelse till allt mer insikt, förståelse och därmed större inflytande över egen utveckling och vår gemensamma samhällsutveckling. Något vi alla borde fundera över.

 

Krister Lind
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!