Utrikes

Steget efter


Etnisk undanträngningspolitik

Foto: Lucélia Ribeiro/CC BY-SA 2.0

Mer etnisk tvångskvotering i svenska skolor

Inrikes Invandrarelever ifrån förortsskolor ska nu kunna tvångskvoteras in på lugnare innerstadsskolor och gå förbi kösystemet enligt regeringens förslag.