Rekordmånga nya medborgare firas på nationaldagen

Befolkningsutbytet i Väst

publicerad 6 juni 2022
- av Jan Sundstedt
Tv. några av de tiotusentals migranter på Kos, Grekland, som tog sig till Europa under den intensiva migrationsvågen 2015. Th. nationaldagsfirande i Kungsträdgården.

2015 blev det lag på att alla Sveriges kommuner måste bjuda in och anordna ceremonier för invandrare som under de senaste 18 månaderna blivit svenska medborgare. I år är det rekordmånga ”nya svenskar” som firas – hela 89 000 personer.

Att det är så många migranter som tilldelats svenska medborgarskap under 2021 beror dels på att Sveriges massinvandring var ovanligt storskalig under 2015-2016 och att det med internationella mått går ovanligt enkelt och snabbt att få medborgarskap när man väl fått uppehållstillstånd.

Ceremonierna för att fira de nya medborgarna arrangeras enligt lag i samtliga kommuner.

Många kommuner ordnar redan ceremonier för nya svenska medborgare. Men i och med lagstiftningen 1 april 2015 måste alla kommuner bjuda in alla personer som är folkbokförda i kommunen och som under de senaste 18 månaderna blivit svenska medborgare” står det att läsa på Sveriges Kommuners och Regioners hemsida.

Kommunerna kan inte bestämma själva om de vill arrangera ceremonierna, men kan i viss mån besluta kring deras utformning – så länge man tydligt fokuserar på att informera om medborgarskapets skyldigheter och rättigheter samt hur medborgarskapet ”står för samhörighet med Sverige”.

– Medborgarskapet är viktigt för känslan av delaktighet i det som händer i samhället, för känslan av gemenskap med andra i Sverige och en grund för demokratin, säger Göteborgs kulturnämnds ordförande Ann Catrine Fogelgren.

– Ett medborgarskap innebär friheter, rättigheter och skyldigheter och är en stor händelse i många människors liv. Detta vill vi fira med en festlig ceremoni, fortsätter hon.

På många håll i landet har nationaldagsfirandena också anklagats för att i praktiken allt mer fungera som politiskt korrekta jippon med mycket vag koppling till svensk historia, traditioner och nationalstaten. I många kommuner är det istället ”mångfalden” som står i fokus och ska uppmärksammas under dagen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!