Ekonomi

Kommunernas kostnader för försörjningsstöd fortsätter skena

Kostnaderna för försörjningsstöd steg med fem procent förra året och många kommuner befinner sig i allvarlig kris.

Kommunernas kostnader för ekonomiskt stöd fortsätter öka. Immigranter som inte klarar av att få riktiga jobb är den främsta orsaken till ökningen.

Enligt Socialstyrelsen ökade utbetalningarna av ekonomiskt bistånd med omkring fem procent förra året. Enligt en enkät som kommunerna har fått besvara beror ökningen till stor del på migranter som lämnat den statligt finansierade etableringsfasen utan att ha fått ett riktigt jobb.
– Det kom ju väldigt många till Sverige år 2015 och de börjar ramla ur etableringen nu. Många har svårt att få jobb av olika skäl, de har olika utmaningar. Och de insatser som Arbetsförmedlingen har haft tidigare finns nu i mindre grad och då blir det en fråga för försörjningsstödet, säger Leif Klingensjö, sektionschef vid Sveriges kommuner och regioner, till SR.

Klingensjö menar vidare att migranterna behöver extra hjälp och stöd för att komma i arbete och att detta har försvårats med alla nedskärningar inom Arbetsförmedlingen, bland annat de statligt subventionerade extratjänster som förra året stoppades.

Samtiden rapporterar om hur de skenande kostnaderna för ekonomiskt stöd till migranter leder till neddragningar inom skola och omsorg. Vissa av de kommuner som först hyllade mottagandet under den tid de fick ekonomisk kompensation av staten numera befinner sig i djup kris och tvingas idag låna pengar för att finansiera verksamheten.

 


Per Nordin
per.nordin@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!