Majoritet av fransmännen vill stoppa utomeuropeisk invandring

Befolkningsutbytet i Väst

publicerad 25 april 2023
- av Jan Sundstedt
Demonstration för migration till Frankrike, 2018.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


En färsk undersökning av opinionsinstitutet CSA för franska CNEWS räkning visar att en klar majoritet av fransmännen är för ett stopp av utomeuropeisk invandring till landet. På frågan om man bör förhindra utomeuropeisk invandring svarar mer än sex av tio fransmän “ja”.

Enligt samma CSA-undersökning svarade 36 procent av de tillfrågade “nej” och motsatte sig därmed idén.

Kvinnor är enligt undersökningen något mer villigt inställda till idén att stoppa invandringen. Av de svarande var det kvinnorna (66 procent) som i högst grad önskade se ett totalstopp jämfört med männen (61 procent).

När det gäller åldersfördelningen är den kategori som oftast svarar “ja”, 50-64-åringarna (68 procent), följt av 25-34-åringarna (66 procent).

Med beaktande av respondenternas sociologiska profil är det de minst gynnade yrkesgrupperna som är mest övertygade (71 procent). Därefter kommer de arbetslösa (62 procent) som önskar se ett stopp för denna form av invandring.

Även den politiska splittringen i frågan återspeglas föga förvånande i resultaten. Totalt sett var 94 procent, av svarande som uppgav sig vara på den politiska högerkanten, för att stoppa utomeuropeiska migrationsströmmar till Frankrike, till skillnad från svarande på vänsterkanten, där 63 procent var emot.

Undersökningen genomfördes med hjälp av ett internetbaserat frågeformulär och deltagarna bestod av 1 010 personer över 18 år.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!