Etnisk undanträngningspolitik

Mer etnisk tvångskvotering i svenska skolor

Invandrarelever ifrån förortsskolor ska nu kunna tvångkvoteras in på lugnare innerstadsskolor och gå förbi kösystemet enligt regeringens förslag.

Regeringens utredare vill att platser till populära skolor ska kunna tvångskvoteras, detta för att öka etnisk och socioekonomisk sammanblandning. I praktiken innebär det att föräldrar till svenska barn inte längre ska kunna sätta sina barn i kö till skolor det i första hand går andra svenska barn och kunna ge dem en tryggare studiemiljö.

För många föräldrar är det viktigt att deras barn får gå på en bra skola som har ett gott rykte om sig att vara lugn och där skolresultaten i regel är höga. Detta kan nu komma att omöjliggöras då regeringens utredare Björn Åstrand i sin rapport kommit fram till att platserna istället kanske behöver fyllas genom tvångskvotering eller lotteri för att skolan ska bli mer ”likvärdig”.
– Vi har i dag stora kvalitetsskillnader mellan skolor, och det fortsätter att vara så att familjesituationen påverkar hur det går i skolan. Utvecklingen går åt fel håll och måste brytas, säger Åstrand till TT.

Utredningen har kommit fram till att elevens familjebakgrund har stor betydelse för skolresultat och har blivit ännu större de senaste åren, han noterar också att det är väldigt stora skillnader i kunskapsresultaten i landets olika skolor och att skolorna fortsätter vara för etniskt uppdelade för Åstrands smak, alltså att det är för många svenskar i vissa skolor och för många invandrare i andra.

Detta skulle enligt Åstrand kunna lösas om skolorna verkar för en ”allsidig social sammansättning av elever på sina skolenheter”. Om många söker till en skola så ska skolan kunna kvotera in invandrarelever från andra etniska grupper på bekostnad av svenska elever. Han föreslår också lottning som metod om det är färre platser än antalet sökande.

Vidare pekar han på att staten måste ta ett större ansvar för att göra den svenska skolan mer “likvärdig resursmässigt”. Statsbidragen bör slås samman till sektorsbidrag för att öka den påstådda ojämlikheten då de satsningar som gjorts hittills inte bedöms ha lett till önskade resultat.

Enligt Dagens Nyheter anser Åstrand att det fria skolvalet måste organiseras så att det ökar etnisk sammanblandning och att det är av yttersta vikt att sammansättning av elever anpassas. Kötiden ska inte få styra vilka elever som kommer in i skolan, vilket gör det meningslöst för aktiva föräldrar att engagera sig för att deras barn ska få gå i en särskild skola.

– Förslaget om ett nytt och rättvisare skolval borde vara enkelt att genomföra. Nu måste bara politikerna slänga de politiska skygglapparna och inse att segregationen egentligen inte är bra för någon, säger Åsa Fahlén, ordförande vid Lärarnas riksförbund.

Det är heller inte första gången som de styrande oroar sig över att vissa skolor är för svenska. Redan 2017 kunde Nya Dagbladet rapportera om att regeringen ville att minst fem procent av utbildningsplatserna i de populära skolorna skulle gå till icke-svenska elever. I praktiken innebär tvångskvoteringen ett brott mot Folkmordskonventionens artikel 2 som definierar tvångsförflyttning av barn från en etnisk grupp till en annan som just folkmord.

 


Markus Andersson
markus.andersson@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!