Inrikes

Döms för våldtäkt mot barn – slipper utvisning

En 51-årig man döms i hovrätten för bland annat våldtäkt mot barn till två år och fem månaders fängelse. Mot bakgrund av att mannen tidigare är ostraffad samt att han har haft uppehållstillstånd i Sverige sedan 2013 saknas dock synnerliga skäl för utvisning. Det menar hovrätten, enligt Dagens Juridik.

Åtal väcktes vid Göteborgs tingsrätt för bland annat våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn. Enligt åklagaren hade 51-åringen begått gärningarna under flera år, vid flera tillfällen och mot flera olika personer. Flera av målsägandena var barn i åldrarna fem till elva år.
Mannen förnekade anklagelsen.

Både åklagaren och 51-åringen överklagade till Hovrätten för Västra Sverige. I hovrätten har åklagaren yrkat att domstolen skärper straffet samt utvisar 51-åringen med förbud att återvända till Sverige inom 15 år.

Trots att målsäganden har gjort ett trovärdigt intryck, har den framlagda utredningen vissa brister, menar hovrätten. Gärningsmannen frias på ytterligare två åtalspunkter, men straffvärdet skall enligt domstolen ändå uppgå till två år och fem månader.

Gällande frågan om utvisning noterar hovrätten bland annat följande:

Enligt Migrationsverkets yttrande framgår att 51-åringen är medborgare i Afghanistan, men fick permanent uppehållstillstånd i Sverige år 2013. I samband med detta fick även hans fru och deras barn uppehållstillstånd. Det råder inget generellt hinder mot verkställighet av utvisning till Afghanistan.

En förutsättning för att utvisning skall ske är, att brottet kan leda till fängelse samt att den påföljd som döms ut är svårare än böter. Enligt utlänningslagen kap 8 a § 3 första stycket framgår att en utlänning som har vistats i Sverige i minst fyra år med ett permanent uppehållstillstånd endast får utvisas om det finns synnerliga skäl.

Vid prövningen skall hänsyn bland annat tas till utlänningens anknytning till det svenska samhället, varvid domstolen särskilt skall beakta levnadsomständigheter, om vederbörande har barn i Sverige och hur länge han/hon har vistats i landet.

Hovrätten konstaterar, att våldtäkt mot barn är ett allvarligt brott med högt straffvärde, men 51-åringen är tidigare ostraffad och har varit bosatt i Sverige sedan 2003. Mot den bakgrunden och med hänsyn till hans personliga förhållanden anser hovrätten, att det inte finns synnerliga skäl för utvisning. Utvisningsyrkandet ogillas därför.

 

Källa: NB Nyhetsbyrån

 

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!