Karl-Olov Arnstberg

Foto: Frank Styles/CC BY-NC 2.0

Popper, Soros och det öppna samhället

KrönikorKarl-Olov Arnstberg: Oviljan att respektera demokratins verkliga fundament gör att George Soros bidrar till kollapsen för den typ av samhälle han tror sig främja.


Foto: Davide Cantelli/Unsplash

Efter Guds död

KrönikorKarl-Olov Arnstberg: Vi är inte lika mycket värda och Gud förbjude att vi någonsin blir det.
Foto: Republica/Pixabay

Får man försvara sig?

KrönikorNödvärnslagen är ständigt omdiskuterad och svårbedömd, skriver Karl-Olov Arnstberg.Foto: Lars-Göran Hedström/CC BY-NC 2.0

Frågan om boendesegregationen

KrönikorKarl-Olov Arnstberg: Det krävs en större och mer omsorgsfull politisk och social insats än att bara ”tippa av” folk någonstans.


Foto: ArildV/CC BY-SA 3.0

Varning för Dagens Nyheter!

KrönikorKarl-Olov Arnstberg menar att Dagens Nyheter ägnar sig åt svenskfientlig propaganda och aktivism, och att denna är mycket effektiv.


biote Foto: Francisco Morais/CC BY-NC-SA 2.0

Makten framför allt!

KrönikorKarl-Olov Arnstberg dyker ner i begreppet demokrati i veckans lördagsläsning.Är slutet nära?

KrönikorAnne Glyn-Jones indelning av civilisationens cykliska förlopp sätter samtiden i ett tydligt sammanhang, skriver Karl-Olov Arnstberg.Foto: GGAADD/CC BY-SA 2.0

”Vit makt, röd makt”

KrönikorÄr röd makt-rörelsen organiserad? Karl-Olov Arnstberg resonerar i denna krönika om två relevanta politiska begrepp.


Imperiers uppgång och fall

KrönikorKarl-Olov Arnstberg söker vidare efter djupare svar för att försöka förstå den västerländska samtidens destruktiva tendenser.Hur man blir dissident

KrönikorKarl-Olov Arnstberg skriver om vägen mot att bli dissident i Sverige och att allt fler faktiskt tar bladet från munnen trots de mediala hetskampanjerna.Eugenia Loli/CC BY-NC 2.0

Det kollektiva vansinnet

KrönikorFinns svar på vår samtid att finna i att se närmare på kollektivt vansinne? Karl-Olov Arnstberg betraktar 30-talets Korpelarörelse i sin krönika.


Foto: Bwag/CC BY-SA 4.0

Folkutbytet och kostnaderna i siffror

KrönikorEtnologiprofessorn Karl-Olov Arnstberg belyser i denna krönika att och i vilken takt som den svenska befolkningen byts ut i tal och siffror.Foto: Fredrik Hjerling/CC BY-NC-ND 2.0

Hur demokratier dör – del 2

KrönikorKarl-Olov Arnstberg redogör i denna krönika för vad som hänt med demokratin och vad vi kan vänta oss av den oroväckande utvecklingen framöver.


Foto: Arild Vågen/CC BY-SA 4.0

Hur demokratier dör – del 1

Krönikor"I Sverige gör vi ett misstag när vi, i vår dyrkan av demokratin, jämför den med en militärdiktatur", skriver Karl-Olov Arnstberg i denna inledande krönika om demokratins död.


Foto: NordForsk/Terje Heiestad/CC BY 2.0

Liberalerna och invandringspolitiken

KrönikorKarl-Olov Arnstberg kritiserar Liberalernas (dåvarande Folkpartiet) ansvar för Sveriges spår in på dagens invandringspolitik.