IT/Övervakning

tank man Foto: Jeff Widener

Bing censurerade ”Tank Man”

IT/ÖvervakningCensuren skedde på årsdagen av massakern på Himmelska Fridens Torg - även i andra länder än Kina.


brister Foto: Francis Robert/CC BY-NC-SA 2.0

Europadomstolen: FRA-lagen är rättsvidrig

IT/ÖvervakningLagen bryter mot rätten till skydd för privatliv - Europadomstolen uppmanar Sveriges regering att göra om lagstiftningen.