Tysk delstat överger Microsoft för öppen mjukvara

Annonssamarbete med Teuton Systems

publicerad 5 april 2024
- av Redaktionen
Ett "omfattande utbildningsprogram" finns tillgängligt för delstatsförvaltningens 30 000 anställda.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Tyska Schleswig-Holstein satsar på att bli en ”digital pionjärregion” och den första delstaten i förbundsrepubliken som inför vad man beskriver som en ”digitalt suverän IT-arbetsplats” i delstatsförvaltningen.

Ett viktigt steg är att sluta betala för dyra licenser från Microsoft och andra aktörer, som man inte har någon egen kontroll över, och istället arbeta med öppen mjukvara och källkod. Totalt ska Windows och Office kastas ut på över 30 000 datorer till förmån för Linux och friare alternativ.

Ett kabinettbeslut har tagits om att införa open source-programvaran LibreOffice som standardlösning på samtliga arbetsplatser inom förvaltningen – ett beslut som beskrivs som ”det första steget mot fullständig digital suveränitet”, men ytterligare förändringar planeras.

Digitaliseringsminister Dirk Schrödter menar att framtidens administration är ”molnifierad, automatiserad, algoritmbaserad och databaserad” och att delstatens IT-applikationer därför kommer att köras som molntjänster på internet inom en snar framtid.

– De stora tillverkarna av vanliga IT-produkter flyttar därför i allt högre grad sina applikationer till internet. Vi har inget inflytande över driftsprocesserna för sådana lösningar och hanteringen av data, inklusive det eventuella utflödet av data till tredjeländer. Som land har vi ett stort ansvar gentemot våra medborgare och företag att se till att deras uppgifter förvaras säkert hos oss och vi måste se till att vi alltid har kontroll över de IT-lösningar vi använder och att vi kan agera självständigt som stat. Att säkerställa digital suveränitet är minst lika viktigt som energisuveränitet, menar han.

“En milstolpe”

En nödvändighet för att uppnå ”digital suveränitet” är enligt Schröder att slippa betala dyra licensavgifter till Microsoft och andra aktörer – och istället investera i ”riktiga programtjänster i vår inhemska digitala ekonomi och därmed skapar mervärde och arbetstillfällen lokalt”.

– Våra mål för att utveckla en gemensam digital inre marknad är digitalt suveräna lösningar och tjänster som vi nätverkar med varandra. Som en nationell administration använder vi rikedomen av data för att säkerställa öppen innovation, digitala värdekedjor och välstånd på hemmaplan.

– Detta kan inte uppnås med de nuvarande produkterna från den vanliga IT-arbetsplatsen. Vi tar digital suveränitet på allvar och går framåt: beslutet att byta till Office-programvaran är en milstolpe, men bara början på övergången: övergången till fri programvara för operativsystemet, samarbetsplattformen, katalogtjänsten, specialiserade förfaranden och telefoni kommer att följa, lovar han.

30 000 ska utbildas

Förändringen kommer att gälla cirka 30 000 anställda inom delstatsförvaltningen som framöver ska arbeta alltmer med öppen mjukvara och fria licenser.

Det handlar bland annat om att Microsoft Office ska bytas mot LibreOffice, att operativsystemet Microsoft Windows ska ersättas med Linux och att open source-produkterna NextCloud, Open Xchange/Thunderbird och Univention AD-Connector ska ersätta Microsofts Sharepoint och Exchange/Outlook.

Vidare ska en ny katalogtjänst baserad på öppen källkod utformas och en telefonilösning utvecklas som även den är baserad på öppen källkod och som ska ersätta Telekom-Flexport.

Användningen av LibreOffice som standardkontorspaket i kommunikationen mellan departement och myndigheter kommer att ske på kort sikt och användningen är obligatorisk. Om en övergång inte kan göras omedelbart på grund av tekniska eller specialiserade omständigheter, kommer möjliga undantag att överenskommas. Ett omfattande utbildningsprogram med låg tröskel för anställda finns tillgängligt och kommer att uppdateras vid behov. Dessutom tillhandahålls personalstöd av statens centrala IT-ledningsteam under införandet av LibreOffice”, meddelar man vidare.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!