Anställda protesterade mot Googles Israelkontrakt – avskedas

Totalitära samhällsutvecklingen

publicerad 19 april 2024
- av Jan Sundstedt
De avskedade medarbetarna menar att de sparkas som ett direkt "straff" för sina protester.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


28 Google-anställda som protesterat mot techjättens samarbete med den israeliska regeringen och militären under den pågående invasionen av Gaza har avskedats.

Ansvariga för Google menar att medarbetarna ”fysiskt hindrat andra anställdas arbete” och att detta är skälet till att de fått sparken.

Den avskedade personalen ska vara medlemmar i eller ha kopplingar till aktivistgruppen No Tech for Apartheid – it-arbetare som anser att den teknologi de utvecklar inte ska användas av regimer som begår folkmord eller andra förbrytelser mot mänskliga rättigheter.

I veckan valde en grupp anställda att ”ockupera” Google Clouds vd, Thomas Kurians kontor i Kalifornien – samtidigt som en annan grupp genomförde liknande protester vid Googles kontor i New York och på andra platser knutna till techjätten.

Bakgrunden är Project Nimbus – ett molntjänstkontrakt som Google och Amazon tecknat med den israeliska regeringen och som innebär att Israels försvarsministerium har en säkerhetsingång till Google Cloud och dess AI-tjänster, teknik som enligt kritiker kan användas för att övervaka och kartlägga palestinier.

Enligt Israel själva är syftet med samarbetet att förse ”regeringen, försvarsindustrin och andra med en heltäckande molnlösning”. Kontraktet har värderats till 1,2 miljarder dollar.

Det har också larmats om att den israeliska militären har ett ”hemligt” AI-program som går under namnet Lavender och som används för att identifiera mänskliga måltavlor under invasionen i Gaza. Israel hävdar dock att man inte förlitar sig på AI-teknik för att välja ut måltavlor som ska elimineras, utan att det enbart handlar om ”verktyg för analys”.

“Oacceptabelt beteende”

Cirka 34 000 palestinier har dödats sedan den 7 oktober – till övervägande del kvinnor och barn. Även hjälparbetare och journalister har dödats under kriget och bland unga amerikaner har motståndet mot USA:s långtgående stöd till Israel vuxit under de senaste månaderna.

Vad gäller de protesterande Google-medarbetarna kommenterar en talesman på techjätten deras avskedande på följande sätt:

Att fysiskt hindra andra anställdas arbete och hindra dem från att få tillgång till våra anläggningar är ett tydligt brott mot våra riktlinjer och ett helt oacceptabelt beteende. Efter att ha vägrat flera förfrågningar om att lämna lokalerna, engagerades polisen för att ta bort dem för att säkerställa kontorets säkerhet”.

Förklaringen avfärdas av aktivistgruppen som menar att avskedandena är att betrakta som olagliga och som ”repressalier” för att medarbetarna protesterat mot Googles kopplingar till Israel. Man menar vidare att medarbetarna ”inte skadade egendom eller hotade några andra arbetstagare” och att man ”fått en överväldigande positiv respons och visat stöd” från andra kollegor.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!