Isac Boman är redaktör och skribent på Nya Dagbladet.

Han är också författare till Penningmakten som var hans avhandling i nationalekonomi vid Åbo Akademi.

Isac Boman
Veckans teckning