QAnon-rörelsens svenska ansikte

Desinformationen i medierna

  • Fram tills nyligen var hon videobloggare för Bonnierpressen - nu beskriver hon sig som en av endast tre personer i Sverige som utgör vad hon benämner som den "den alternativa alternativrörelsen".
  • Denna menar att Donald Trump ska "rädda världen" med militär makt, bland annat med hjälp av det globalistiska nätverket World Economic Forums ökände ledare Klaus Schwab.
  • Sedan sitt nyliga framträde som offentlig person har hon framförallt kommit att bli känd för systematiskt konfliktsökande gentemot en lång rad systemkritiker.
  • Möt Cornelia Gustafzon som representerar den så kallade "Q-rörelsen" i Sverige.
publicerad 29 mars 2024
- av Isac Boman
Cornelia Gustafzon framför den pålagda bakgrunden i "Cornelia unfiltered".

Denna artikel publicerades ursprungligen den 24 maj 2023.


46-åriga Cornelia Gustafzon har en bakgrund som finansstrateg, företagsrådgivare och har bland annat arbetat som bolagsbevakare på Aktiespararna och videobloggare för Bonniers ekonomitidskrift Veckans affärer. Gustafzon driver även en enskild firma för investeringsrådgivning samt är grundare och vd för bolaget Corfind som enligt den egna beskrivningen ”hjälper börsnoterade företag med kapitalanskaffning, att hitta nya aktieägare samt marknadsföring”.

För cirka tre år sedan började Gustafzon engagera sig politiskt som opinionsbildare, dels på Facebook och andra sociala medier – men också som skribent på sajten ”Bladet” där Andreas Swedberg är ansvarig utgivare och redaktör.

Gustafzon är initiativtagare till ”Make Sweden Great Again” som enligt egen beskrivning är en ”community för alla som älskar Sverige”, en motståndare till globalistiska initiativ och statlig repression och, som man beskriver det, ska ”verka för ett nytt styre som sätter Sveriges befolkning i centrum”.

Vi värnar om demokrati, yttrandefrihet, religionsfrihet, mötesfrihet och mänskliga rättigheter”, deklarerar man.

Q-rörelsen och “de vita hattarna”

Vid en första anblick framstår Gustafzon som vilken samhällskritiker som helst som händelsevis dryftar befogad kritik, framförallt mot den profilerade finansdynastin Wallenberg, banksystemet i stort och mot läkemedelsindustrin. Ett annat begrepp som Gustafzon återkommer till, kanske mer än något annat, är “den djupa staten”.

Hon är hängiven anhängare till den så kallade QAnon-rörelsen, även benämnd Q-rörelsen, som tidigare lyfts fram på NyD Analys och som i korthet kretsar kring en konspirationsteori om att den förre amerikanske presidenten Donald Trump, tillsammans med amerikansk underrättelsetjänst och militär, arbetar med att genomföra en så kallad stingoperation. Denna motståndsrörelse under Trumps ledning benämns “de vita hattarna”, som ska rensa upp i den djupa staten och återupprätta demokratin. Korrupta världsledare kommer i samband med detta att arresteras och dömas för brott mot mänskligheten, och enligt narrativet som presenteras ska därtill även en global skuldavskrivning komma att ske när revolutionen är genomförd.

– Vi har ju fått handboken av Q för att vi inte ska gå på alla de här lögnerna. Vi ska inte gå på det här spelet, vi vet att det finns en plan och att den följs. Planen är att exponera den djupa staten, att utplåna den djupa staten som Trump lovade, deklarerar hon.

 

QAnon-flagga. Foto: Anthony Crider/CC BY 2.0

Trump styr USA – som “krigspresident”

Utplånandet av den djupa staten kommer enligt Gustafzon och Q-rörelsen att ske ”militärt” och här ska alltså Trump spela den avgörande rollen tillsammans med de vita hattarna. När eller hur detta ska gå till är något oklart, men olika insinuationer har gjorts inom Q-rörelsen i många omgångar – exempelvis att en kupp skulle ske i samband med den senaste presidentinstallationen i USA i januari 2020 vilket Nya Dagbladet rapporterade om vid tillfället. Enligt Gustafzon har Donald Trump faktiskt redan genomfört revolutionen och blivit överbefälhavare för den amerikanska militären, samtidigt som Joe Bidens presidentskap satts upp som en ren kuliss. Enligt henne styr Trump i själva verket på detta sätt landet som en militärdiktatur sedan en tid tillbaka, något som dock hålls hemligt på grund av ett avancerat maktspel som pågår i det fördolda.

– Jag tror att vi har militärlagstiftning, att det är undantagstillstånd och att han är en krigspresident. Det är militären som styr USA, säger Gustafzon i ett samtal med Nya Dagbladet.

“Lita på planen”

Andra oppositionellt inriktade aktörer av olika slag gör enligt Gustafzon och Q-rörelsen i stort samtidigt bäst i att sitta still i båten och ”lita på planen” – ett slagord som ständigt upprepas. Aktivt engagemang för en positiv förändring, så som exempelvis att gå ut på gator och torg för att demonstrera mot makthavare, är någonting som Gustafzon anser är negativt – eftersom demonstrationer arrangeras av ”den kontrollerade oppositionen”.

Jag har varit emot demonstrationer hela tiden eftersom det anordnas av den kontrollerade oppositionen i syfte att förlöjliga oss som är den riktiga oppositionen”, skriver hon på Facebook.

 

Foto: faksimil/Facebook

“Den riktiga oppositionen”

Den enda “riktiga oppositionen” i Sverige, vid sidan av henne själv, menar Gustafzon utgörs av de två videobloggarna Martin Stensö och Carl Norberg. Denna trio beskriver hon som den ”alternativa alternativrörelsen”.

Carl Norberg säger i en kommentar till Nya Dagbladet att det är en uppfattning han delar, om man med detta avser offentliga personer i Sverige.

Om man ser i termer av vilka som syns så kan man väl uttrycka det så. Vi gör lite olika saker, hon ägnar sig mest åt att hålla ordning på alternativmedierna och hon är ju bra på det.

Norberg beskriver den gemensamma nämnaren hos de tre som att de adresserar monetärmekaniken i bank- och penningsystemet, specifikt “skuldmättnadsproblematiken och räntekomponentens närvaro i betalningsmedlet”.

Martin Stensö säger i en motsvarande kommentar att han inte tycker det är fel av Gustafzon att generalisera saken på det sättet, men att han själv ändå har en lite bredare syn på vad som utgör verklig opposition i Sverige bortom de tre.

Jag ser nog lite mer positivt på det, att det finns fler människor som försöker påverka på sitt sätt, säger Stensö och nämner Youtubekanalen Frantz & Stål som ett exempel.

Klaus Schwab en “fiende till den djupa staten”

Jämfört med den generella systemkritiska miljö som vuxit fram i Sverige finns ett antal tydliga skiljelinjer i de narrativ Gustafzon driver. Ett exempel är synen på det globalistiska maktnätverket World Economic Forum och dess ökände ledare Klaus Schwab, som enligt Gustafzon ska ses som en “fiende till den djupa staten” och en partner till “de vita hattarna”. I hemlighet, menar hon, arbetar Schwab med att exponera den dominerande makten – en teori som baseras på att han ”syns” för mycket.

– Om det är mainstream att hata Klaus Schwab – om det liksom är helt uppenbart att han är med i den djupa staten när han exponerar den djupa staten. Den djupa staten och Wallenberg har ju haft mottot att verka utan att synas – men Klaus Schwab gör ju inget annat än att synas. Han exponerar ju hela skiten. Det kan väl inte den djupa staten gilla? Nej, då går ju han emot den djupa staten, då kan ju inte han vara min fiende i alla fall, förtydligar hon i ett filmklipp.

Även Bonnierkoncernen har numera, utan att man själva vet om det, fått ett “strypkoppel” av de vita hattarna och blivit del av ett “folkbildningsprojekt”, precis som Klaus Schwab.

De tvingades bli en del av folkbildningsprojektet, förklarar hon. De får bara direktiv men de vet inte från vem, tillägger Gustafzon som menar att det nuvarande direktivet Bonnierkoncernen just nu har från högre ort är “mer sanning – motstridiga budskap”.

Hon betonar också att det enligt henne är viktigt att alltid tänka ”tvärtom jämfört med alternativrörelsen” och att det är därför hon även stödjer införandet av en digital riksbanksvaluta, ett tilltänkt teknokratiskt system som just nu är under utveckling av världens centralbanker som tidigare behandlats på NyD Analys.

Starka synpunkter förs även fram om de kontroversiella mRNA-vaccinen, som Gustafzon menar inte innehåller något mRNA överhuvudtaget. Hon menar också att 5G inte existerar – och således inte heller kan orsaka någon skadlig strålning.

– Jag har pratat med väldigt många och de säger att kretskorten brinner. Det är för starkt. De har inte fått teknologin att fungera på det sättet. Det finns inte ens 5G i telefonerna, menar hon.

 

Ultraglobalisten Klaus Schwab. Foto: WEF/CC BY-NC-SA 2.0

Systematisk smutskastning

En återkommande talespunkt hos Gustafzon är att hon vill “väcka folk och ena folket med sanning och i kärlek”. Allra mest noterad sedan sitt politiska framträde i offentligheten har hon samtidigt kommit att bli för sina omfattande konflikter med oppositionellt inriktade aktörer. Gustafzon uttrycker skarpa kontraster i det informationskrig hon ser sig som del av och som hon menar utgörs av två sidor: hennes allierade och hennes fiender. De två senaste åren, beskriver Gustafzon själv det hela, har hon ägnat åt “att avslöja falska oppositionella”, något som i praktiken i hög grad handlat om att sprida anklagelser och misstänkliggöranden om aktörer hon själv benämner som “kontrollerad opposition”.

Grunderna detta byggs på är generellt svepande, där hon hänvisar till att Wallenberg-sfären kontrollerar bolag som i sin tur ska äga så många som 500 tv-stationer och att man i och med detta också kontrollerar medier och personer inom “alternativrörelsen”, vilken enligt henne omfattar ett mycket brett spektra av personer och aktörer.

Bland dem som hamnat i fokus för Gustafzons utspel återfinns exempelvis den oberoende stiftelsen Pharos samhällsforskare Jacob och Inger Nordangård, Folkets Radios journalist Per Shapiro, webbtidningen NewsVoice, Granskning Sverige-profilen Fabian Fjälling, frilansjournalisten Ingrid Carlqvist, Knapptryckarnas Ulf Beijerstrand, videobloggaren Aida Reva samt Swebbtv:s programledare Mikael Willgert. Även den världskända naturkonstnärinnan Jonna Jinton, som aldrig uttryckt sig politiskt överhuvudtaget, har blivit föremål för Gustafzons misstänkliggöranden och anklagas även hon för att få hemlig finansiering av den djupa staten.

 

Typiskt utspel på Facebooksidan för “Cornelia Unfiltered”. Foto: faksimil/Facebook

 

Gemensamt för dem som får ta del av Gustafzons kritik, enligt henne själv, är att de “aldrig adresserar den djupa staten med Wallenberg i spetsen” – och att man inte adresserar det finansiella systemets dynamik.

Vissa av dessa falska profeter är enkla att identifiera främst genom att följa deras idoga arbete och fokusera på vad som aldrig adresseras. De adresserar aldrig den djupa staten med Wallenberg i spetsen, de adresserar aldrig skuldmättnad och det finansiella systemet och uppehåller sig gärna vid kulisserna som pandemin, vaccinet, partipolitik, invandring osv”, deklarerar hon i Bladet.

En annan gemensam nämnare för dem som får möta hennes kritik menar Gustafzon är att man inte tror lika mycket som hon på att det finns positiva organiserade krafter på hög politisk nivå som aktivt motverkar negativa djupstatliga krafter.

Enligt dem så finns det ingen plan, ingen konstellation som motverkar den djupa staten. NWO/The Great Reset har lyckats. Alla är med eliten och allt är kört! Lär dig identifiera dessa människor och avslöja dem så folket kan vakna upp till sanningen. Fokus är att vi ska vara digitala krigare, vi ska väcka folk och ena folket med sanning och i kärlek. Det här är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt och vi gör skillnad tillsammans och vi vinner hela tiden”, förkunnar hon vidare.

 

Omslagsbilden för Gustafzons projekt.

Anklagelserna är i många fall grova, där hon när Nya Dagbladet kontaktar henne med bestämdhet exempelvis påstår att medborgarjournalisten Fabian Fjälling finansieras av den ökände valutaspekulanten och globalisten George Soros, som enligt henne lyder under familjen Wallenberg.

– Jag kommer inte att säga mina källor men jag kan ju säga såhär att jag hade inte gått ut med det om jag inte hade bevis för det, säger hon och tillägger att hon inte har någon skyldighet att redovisa sina källor.

På sociala medier försöker hon också utmåla Fjälling som förespråkare av pedofili genom att klippa ut ett enskilt inlägg ur en diskussion om värderelativism och moral – trots att Fjällings poäng egentligen var den motsatta.

Fjälling själv påpekar i en kommentar till Nya Dagbladet om saken att Gustafzon i praktiken plockat ut en av 230 kommentarer i en debattråd där han argumenterade emot värderelativism – bland annat eftersom om denna eskalerar kan leda till en situation där man inte tydligt kan ta avstånd ens från pedofili.

– Hela resonemanget från min sida gick ut på att med värderelativismen som grund så moraliskt förkastligt som pedofili vinna acceptans. Att jag skulle få pengar från Soros är bara så lustigt att jag inte ens kan bemöta det, sammanfattar Fjälling.

I fall där Gustafzon uppmärksammas på att hennes tolkningar är felaktiga är det genomgående standardförfarandet att ignorera kritiken och att måltavlorna själva inte tillåts bemöta denna.

Invandringskritik “piskar upp hat”

När Gustafzon utvecklar sina ståndpunkter till Nya Dagbladets reporter betonar hon bland annat att hon anser att många dissidenter i Sverige är ”främlingsfientliga”. Om dessa tillåts att ”hetsa”, som hon formulerar det, kan detta orsaka inbördeskrig genom att ”piska upp hatet mellan svenskar och invandrare”.

– När de här människorna förstår att det är ett fåtal svenskar som lagt deras land i ruiner… När de förstår att det är de här svenskarna som har raderat hela min by och dödat mina landsmän och sett till att jag hamnat i landsflykt… Då ska vi vara väldigt glada om de kan skilja på att vi som befolkning inte var delaktiga i detta.

Invandringskritiska aktörer som Fria Tider och frilansjournalisten Ingrid Carlqvist menar hon också, enligt sina “hemliga källor”, ska få betalt av den djupa staten som en viktig del i strategin att ”härska genom söndring”.

– Min utgångspunkt är att vi har en gemensam fiende med de som vi hetsar mot. Det här är engineering, män mot män, män mot kvinnor, svarta mot vita. Det här är konstruerat. Muslimer mot kristna eller svenskar eller vad man ska kalla det. Det finns en mängd problem i samhället men det har inte med hudfärg att göra.

Hon ställer sig vidare frågande till hur vanligt det egentligen är att invandrare på eget bevåg startar bilbränder och upplopp och spekulerar kring att sådana i själva verket kan handla om iscensatta destabiliseringskampanjer.

“Tvivelaktigt upphov”

Något annat som anmärkts på är den udda dynamiken i kommentarsfälten på Gustafzons videopubliceringar på Youtube, där kommentarerna påminner om fall där det varit fråga om automatiserade och/eller falska användarkonton i syfte att ge sken av ett brett stöd.

Typiskt kommentarsfält under videor i youtubekanalen “Cornelia Unfiltered”. Foto: faksimil/Youtube

Folkets Radios Per Shapiro, en av de många måltavlorna för Cornelia Gustafzons verksamhet, uttrycker personligen tvivel om att projektet faktiskt har ett organiskt upphov där han bland annat pekar på dess oresonliga inriktning. Hans bedömning är att det inte går att utesluta att projektet skulle kunna vara ett exempel på en organiserad operation avsedd att påverka den breda systemkritiska miljön i Sverige.

Om jag får spekulera lite, så tänker jag att de som koordinerar smutskastningen är duktiga på målgruppsanalys. De har säkert erfarna marketingspecialister i sitt team. De vet att om exempelvis DN:s ledarsida skulle rikta kritik mot Folkets Radio skulle det dels inte ha någon effekt på mina trogna följare, eftersom det är människor som i regel inte har förtroende för DN under nuvarande ledarskap. Och dels skulle kanske en del DN-läsare bli nyfikna och lyssna på den där ‘konspiratoriska kanalen’, och inse att mina program trots allt inte är så galna som det påstås. Man skulle alltså bara riskera att dra nya lyssnare till Folkets Radio. Så vad gör man? Man startar istället sina egna bulvankanaler, som riktar in sig på den alternativa målgruppen, och så kastar man istället smutsen från det hållet, säger Shapiro i en kommentar till Nya Dagbladet.


Följer internationellt mönster

Sett till en internationell och historisk kontext är fallet Cornelia Gustafzon inte unikt utan följer ett mönster som återkommer i många västerländska länder bland aktörer som skapar stor förvirring hos kretsar av nyblivna samhällskritiker och oppositionella rörelser.

Ett av många exempel är FBI-programmet COINTELPRO som pågick mellan 50- och 70-talet i USA och syftade till att genom subversiva metoder infiltrera och misskreditera grupper och individer som av underrättelsetjänsteapparaten bedömdes hota etablerade maktstrukturer.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!