Storbank utreds för penningtvätt

Hotet från bankerna

publicerad 15 april 2024
- av Isac Boman
Morgan Stanley har 600 kontor i 33 länder.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Den amerikanska bankjätten Morgan Stanley utreds nu av flera federala tillsynsmyndigheter.

Den här gången är det förmögenhetsförvaltningsavdelningen som är under lupp. Myndigheterna menar att banken varken vet eller verkar bry sig om var de rika kundernas pengar kommer ifrån.

Så sent som i februari uppdagades att investmentbanken pekades ut som involverade i en penningtvättsskandal i Venezuela och utreddes av USA:s justitiedepartement och United States Securities and Exchange Commission (SEC) som ansvarar för tillsyn över handeln med värdepapper.

Nu har SEC och flera andra amerikanska myndigheter också börjat undersöka Morgan Stanleys avdelning för förmögenhetsförvaltning och även centralbanken Federal Reserve har kopplats in, rapporterar The Wall Street Journal.

Man menar att banken inte har tillräcklig kunskap om var de förmögna kundernas pengar kommer ifrån – och heller inte verkar göra några större ansträngningar för att kontrollera detta.

Myndigheterna pekar på att investmentbanken inte kartlagt kundernas ekonomiska aktiviteter och historik, det handlar bland annat om internationella kunder som bedöms ägna sig åt olika former av suspekt eller illegal verksamhet.

Beroende av intäkterna

Samtidigt betonas det att banken är beroende av de stora intäkterna från sin förmögenhetsavdelning och så har varit sedan finanskrisen 2008 – detta förmodas också vara skälet till att man inte brytt sig om att i tillräckligt hög grad kontrollera var pengarna faktiskt kommer från.

Avdelningen genererar stabila intäktsströmmar som Morgan Stanley litar på för att hjälpa till att jämna ut nedgångar inom investment, banking och trading”, påpekar Dagens PS.

Tidigare har Morgan Stanley hävdat att man har för avsikt att samarbeta fullt ut med amerikanska myndigheter i alla ärenden kopplade till penningtvätt.

Samtidigt som det larmas om att bankerna underlättar för de rikaste att gömma eller tvätta pengar, vittnar vanliga medborgare och småföretagare om hur deras konton godtyckligt stängs ner och hur de plötsligt står utan de verktyg som behövs för att få vardagen att fungera – någonting Nya Dagbladet rapporterat om vid ett flertal tillfällen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!