Krönikor

Humanismen är död. Länge leve humanismen!

Krönikor Med sina alltmer urartade uttrycksformer är det sannolikt en tidsfråga förrän den politiskt korrekta varianten av humanism kommer att ersättas av en reformerad humanism värdig sitt namn.


Foto: Fortepan adományozó/CC BY-SA 3.0

Samhällsberättelsens makt

Krönikor Ordet historia är verkligen passande för att beskriva vårt förflutna. Synen på vår historia avgör nämligen hur vi fortsätter berättelsen – historien – om oss själva in i framtiden.


Steget efter

Annons:


Gandalf och Batman – Den nygamla mytologin

Krönikor Även den moderna människan har, hur upplyst och rationell hon än må tro att hon är, exempelvis ett djuplodat behov av att finna sin egen plats i kampen mellan gott och ont.