Jämlikhetens hierarki – Den modernistiska dogmatismen

publicerad 13 augusti 2016
Jämlik symbolik. Vita husets byte till regnbågsfärger den 26 juni förra året är symboliskt för hur jämlikhetsdiskursen på många håll etablerat sig som en del av den nya sekulära statsreligionen.

1968 gjorde studenter världen över uppror mot traditionella dogmer i form av hierarki och religion i en kamp för den moderna jämlikheten och sekularismen. Varken dogmatism, hierarkier eller religiös fanatism har emellertid försvunnit utan lever kvar i nya former som inte alltid är uppenbara men som alla som lever i det moderna västerlandet tydligt kan känna av, i synnerhet i Sverige.

Om man betraktar fasaden på den nya tidens hierarki står den vite heterosexuelle mannen överst som ondskefull förtryckare. Under honom finns ett sammelsurium av förtryckta grupper, däribland icke-vita, homosexuella och kvinnor. Även om de olika nivåerna i hierarkin inte alltid är direkt uttalade, är det mycket påtagligt när någon bryter mot de ramar som den anger. Under pridefestivalen i Glasgow 2015 fick exempelvis transvestiter (män som tycker om att klä ut sig till kvinnor) inte tillåtelse av arrangörerna att uppträda på grund av risken att kränka transsexuella (män som identifierar sig som kvinnor). Det underförstådda budskapet är att transsexuella bör ses som en mer förtryckt social…


isac-bomanÅländske Isac Boman är skribent och redaktör på Nya Dagbladet med en bred samhällelig bakgrund från media, banksektorn, politiken och föreningslivet. Till utbildningen är han nationalekonom och är författare till boken Penningmakten som ursprungligen var hans magisteravhandling vid Åbo Akademi.

 


Liknande artiklar: