Kungen är död. Länge leve den verkställande direktören!

Den nya tidsålderns egentliga statschefer är varken kungar, presidenter eller parlament, utan bolagsstyrelser och verkställande direktörer. Ofta lyfts de negativa aspekterna av detta fram, men samtidigt kan det bana vägen för en ny form av ekonomiskt och politiskt entreprenörskap.

publicerad 14 oktober 2017

Omslaget till Noreena Hertz bok.

På min artonde födelsedag fick jag en bok av en väninna med den dramatiska titeln Det tysta övertagandet – Den globala kapitalismen och demokratins död. Bokens författarinna Noreena Hertz har med sina ekonomiska frågeställningar och judiska bakgrund ibland benämnts som Englands svar på Naomi Klein. Till skillnad från Kleins mer journalistiska bana har Hertz samtidigt en gedigen ekonomisk utbildning och mer direkta erfarenheter av finansbranschens överlappningar med politiken. Genom sitt arbete med Internationella Valutafondens chockterapiprogram i 1990-talets Ryssland, bevittnade hon bland annat hur kommunismens nomenklatura efterträddes av en lika korrumperad oligarki med katastrofala följder för det ryska folket. I Det tysta övertagandet finns ett eko av hennes kritik mot detta skeende, men istället riktad mot trender i västvärlden.

Det genomsyrande budskapet i Noreena Hertz bästsäljare är att 2000-talet markerar ingången i en ny era, i vilken multinationella företag nu definitivt tagit…


isac-bomanÅländske Isac Boman är skribent och redaktör på Nya Dagbladet med en bred samhällelig bakgrund från media, banksektorn, politiken och föreningslivet. Till utbildningen är han nationalekonom och är författare till boken Penningmakten som ursprungligen var hans magisteravhandling vid Åbo Akademi.

 


Liknande artiklar: