Gandalf och Batman – Den nygamla mytologin

publicerad 24 september 2016

I alla tider har människan använt sig av symboliska berättelser och mytologier för att beskriva verkligheten på ett effektivt sätt. Även den moderna människan har, hur upplyst och rationell hon än må tro att hon är, exempelvis ett djuplodat behov av att finna sin egen plats i kampen mellan gott och ont. Mytologin erbjuder individer en berättelse och ett värdesystem för att kunna orientera sig i tillvaron och kan därmed på samhällelig nivå influera människors beteende mot det som i myten beskrivs som gott.

Många som hör ordet ”mytologi” associerar det till något flummigt eller rentav tråkigt. Egentligen är detta märkligt med tanke på att begreppet ursprungligen syftar på att lära av berättelser eller på studiet av berättelser. Faktum är också att moderna succéer som exempelvis Sagan om Ringen och Matrixtrilogin har mycket gemensamt med traditionell mytologi. Både Tolkien och bröderna Wachowski som ligger bakom Matrixfilmerna har varit öppna med att de egentligen inte har kommit på något nytt, utan endast omarbetat olika aspekter av urgammal indoeuropeisk mytologi i ny…


isac-bomanÅländske Isac Boman är skribent och redaktör på Nya Dagbladet med en bred samhällelig bakgrund från media, banksektorn, politiken och föreningslivet. Till utbildningen är han nationalekonom och är författare till boken Penningmakten som ursprungligen var hans magisteravhandling vid Åbo Akademi.

 


Liknande artiklar: