Trumps seger markerar ett historiskt paradigmskifte

Precis som när Brexit blev ett faktum i somras, är det tydligt att väst inklusive USA och Sverige just nu består av två parallellsamhällen som utgår från totalt olika perspektiv. Ett talande exempel på det är hur den generella strömningen inom alternativ media bedömde att Donald Trump faktiskt hade en rimlig chans att vinna dagen före valet. Detta samtidigt som nästintill samtliga konventionella opinionsinstitut och politiska experter bedömde Hillary Clintons seger som i princip säker intill det att valresultaten kungjordes.

publicerad 12 november 2016

De som hängde med i båda sfärernas flöden hade all anledning att sätta en slant på Trump utgående från de snedvridna oddsen som synbarligen utgick från en bristfällig kontakt med verkligheten. Samtidigt är förstås det blotta faktum att västerlandets mäktigaste ledare kommer till sitt ämbete med en självfinansierad kampanj, och därmed står utanför penningmaktens direkta kontroll, i den större kontexten förstås en skrällartad händelse av historiska proportioner.

Trumps seger i det amerikanska presidentvalet markerar ett pågående paradigmskifte i modern tid där trenden pekar mot att det plutokratiska etablissemang som under lång tid dominerat media och politik fortgående tappat och fortsätter att tappa inflytande till nya alternativ.

Bara genom sin kampanj har Trump urholkat kraften i den maktapparat som ställts emot honom på ett sätt som kommer bli mycket svårt att reparera. Likt en elefant i ett glashus har han under processen också krossat åsiktskorridorens väggar i ett kras som ekat hela vägen till Europa.

Den pågående maktstriden är dock långtifrån över, och kommer säkerligen att fortsätta med oförminskad intensitet. Mot…


isac-bomanÅländske Isac Boman är skribent och redaktör på Nya Dagbladet med en bred samhällelig bakgrund från media, banksektorn, politiken och föreningslivet. Till utbildningen är han nationalekonom och är författare till boken Penningmakten som ursprungligen var hans magisteravhandling vid Åbo Akademi.

 


Liknande artiklar: