Inrikes

Steget efter


Coronavirusets spridning

Pressbild: Fotogruppen Södersjukhuset

Fyra akutsjukhus nu i stabsläge

Hälsa Beredskapen ökas efter att coronasmittade patienter sökt vård på två av sjukhusen.


Pressbild: Fotogruppen Södersjukhuset

"Södersjukhuset ser ut som en krigszon"

Inrikes Södersjukhuset i stabsläge. "Patienter ligger och skriker. Döende får inte smärtstillande.", berättar sjuksköterska.