Anställd vid Stockholmshem våldtog praktikant

publicerad 21 september 2022
- av Jan Sundstedt
Våldtäkt
Södertörns tingsrätt anser kundförvaltaren skyldig till våldtäkt.

En kundförvaltare vid det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem döms till fängelse i tre år för våldtäkt. Brottet skedde i en lokal som tillhörde Stockholmshem och offret var praktikant på bostadsbolaget ifråga.

Södertörns tingsrätt bedömer att det är ställt utom allt rimligt tvivel att 49-årige Serkan Sönmez, kundförvaltare vid Stockholmshem, gjort sig skyldig till våldtäkt den 2 augusti, i Bandhagen, söder om Stockholm.

Nya Dagbladet har tagit del av domstolsprotokollet och kan avslöja en händelse som i all väsentlighet är uppseendeväckande men förmodligen inte unik.

Brottet

Baserat på vad som framkommit i utredningen, träffades målsägande X och den vid Stockholmshem anställde kundförvaltaren Serkan Sönmez, vid Rågsveds tunnelbanestation, den 2 augusti i år.

Målsägande X var vid tidpunkten för det inträffade sommarpraktikant vid samma företag som Sönmez var anställd vid. De åkte sedan tillsammans till en föreningslokal där Sönmez genom sin anställning hade tillgång.

Åklagaren hävdar i åtalet att Serkan Sönmez i denna lokal utsatte målsägare X för ett oralt och ett vaginalt samlag som målsäganden inte deltog frivilligt i.

Kammaråklagare Helena Nordstrand menar att mot denna bakgrund ska Serkan Sönmez anses skyldig till våldtäkt. Vilket också blev utfallet av åtalet.

Dömd
Den för våldtäkt dömde Serkan Sönmez, 49 år.

Enligt domen är försvårande omständigheter, för den med rötter i Turkiet dömde mannen, bland annat att ”Serkan Sönmez har under gärningen hållit i målägande X händer samt särat på hennes ben mot hennes vilja. Målsägaren försökte streta emot men han lyckas sära på hennes ben”.

”Lojal mot företaget”

Försvaret menar å sin sida att handlingarna har skett frivilligt. Serkan Sönmez hävdar att målsägande X av egen fri vilja tackat ja till att följa med till föreningslokalen samt att de därpå följande sexuella handlingarna även dessa skett frivilligt.

Sönmez bedyrar att avsikten med inviten enbart var att ”prata, lära känna varandra och utbyta tankar”. Han säger vidare att han inte hade någon tanke på att något annat skulle hända. Serkan Sönmez förnekar våldtäkt.

Två karaktärsvittnen till den dömde vittnade i tingsrätten om att Serkan Sönmez är ”lojal, hjälpsam, ansvarstagande och ärlig”. En kollega uttrycker att Serkan Sönmez är ”en mycket uppskattad kollega som vill att alla ska ha det bra”.

Södertörns tingsrätt gör bedömningen att dessa vittnesmål inte rättfärdigar en friande dom.

Sommarpraktikanten/målsägande X

Den målsägande lärde känna Serkan Sönmez genom sin sommarpraktik vid Stockholmshem. Några dagar efter att praktiken tagit slut, uppger hon att Serkan Sönmez tagit kontakt med henne vid ett flertal tillfällen. De pratade i telefon och han undrade även om de skulle ses.

Hon frågade inte varför han ville ses men hon trodde att det var för att tala om något arbetsrelaterat. Den aktuella dagen möttes de upp vid Rågsveds tunnelbanestation. Serkan Sönmez kom i sin bil och sa att han skulle visa en lokal. I denna lokal fullbordade sedan Serkan Sönmez en våldtäkt.

Våldtäkt

De åkte tillsammans till lokalen. När de kom fram föreslog Serkan Sönmez att de skulle leka sanning och konsekvens för att lära känna varandra. De satt i varsin soffa och han ställde bland annat frågor om hennes tidigare förhållande samt om hon var oskuld. Efter ett tag satte han sig bredvid henne i soffan”, framgår det i domstolsprotokollet.

Han sa saker som att hon skulle slappna av. Sedan tog han av sig sina byxor och benproteser. Han tog hennes händer och försökte flera gånger att dra dem mot sin penis. Hon puttade bort hans händer”, står det vidare att läsa.

Det framkommer också att Sönmez ”höll på hennes axel och försökte föra hennes huvud mot sin penis” och att han ”efter det höll fast hennes händer ovanför hennes huvud och hade vaginalt sex med henne. Offret var rädd och vågade inte säga nej”.

Därefter gör Södertörns tingsrätt sin bedömning att Serkan Sönmez fullbordade en våldtäkt.

Domslut

Serkan Sönmez döms till tre års fängelse för våldtäkt och ska även betala skadestånd till målsäganden med 216 200 kronor jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 augusti 2022 till dess att betalning sker.

I skrivande stund är det oklart om någon av parterna har överklagat domslutet.


Fängelsestraff, praxis: Den som döms till fängelse kan som kortast få 14 dagar och som längst livstid. I vissa fall kan elektronisk fotboja vara ett alternativ. Hur långt straffet blir beror på hur allvarligt brottet är. Vanligtvis börjar man avtjäna sitt fängelsestraff inom tre månader från det att domen vunnit laga kraft. Det normala är att man släpps när man har avtjänat två tredjedelar av sitt straff, så kallad villkorlig frigivning.

Samtyckeslagen - utdrag: I 6 kap 1 § framgår bland annat att med att en person inte deltar frivilligt i ett samlag avses att någon inte av fri vilja har bestämt sig för att delta (någon har inte sagt ja) respektive någon har av fri vilja bestämt sig för att inte delta (någon har sagt nej). I kommentaren till bestämmelsen framgår vidare bland annat att utgångspunkten är att den som deltar frivilligt i en sexuell handling ger uttryck för sitt val att delta på något sätt och att avsaknaden av sådana uttryck normalt får förstås som att deltagandet inte är frivilligt. Den som utför en sexuell handling mot någon annan person har ett ansvar att förvissa sig om att den andra personen vill delta. Förhåller sig denna passiv eller ger dubbeltydiga signaler, får motparten ta reda på om den andra vill delta (prop. 2017/18:177 s. 34). Detta krav gäller inte bara vid det inledande skeendet utan kvarstår under hela tiden som det sexuella umgänget bestårLadda ner Nya Dagbladets mobilapp!