Polisen i Stockholm förlänger drönarövervakning

Övervakningssamhället

publicerad 22 januari 2024
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


6370 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Polisens avtal gällande övervakning med drönare förlängs i Stockholm. Syftet med övervakningen uppges inte endast vara att upptäcka brott, utan att upptäcka och förhindra dem.

I februari meddelade polisen i Stockholms län att man beslutat kameraövervaka delar av regionen med hjälp av drönare med hänvisning till att man vill minska brottsligheten och öka tryggheten på brottsutsatta platser.

Nu har polisen beslutat förlänga avtalet om användning av Unmanned Aerial Systems (UAS) i 28 utvalda områden.

Vi ser att det finns risk för brott i de här områdena. Då har vi främst tittat på risk för våldsdåd, skjutningar och sprängningar men även tidigare brottsstatistik, säger Emil Eisersjö, biträdande kommenderingschef för särskilda händelsen Frigg, till Mitt i Stockholm.

Övervakningen sker främst i brottsförebyggande syfte, eftersom polisen redan har lagstöd att skicka upp drönare vid pågående brottshändelser. Det senaste året har det använts någon gång per dygn, säger Eisersjö.

Avtalet kritiseras av advokaten Peter Hellman, som pekar på en studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) som visat att kameraövervakning kan vara effektiv som brottsförebyggande åtgärd på vissa områden som bilparkeringar och bostadsområden – men däremot inte i centrala stadskärnor, kollektivtrafik eller särskilda bostadsområden med flerfamiljshus. Det ska heller inte, enligt studien, ha bidragit till minskning av våldsbrott. Han poängterar mot den bakgrunden vikten av att balansera de potentiella fördelarna av övervakningen med att bevara integritet.

Polisen gör svepande bedömningar som täcker stora områden där många oskyldiga människor, som inte begår brott, bor, säger han.

Det nya avtalet gäller fram till 4 mars, men kan komma att förlängas eller eventuellt fokuseras på vissa områden.

Fakta: Övervakning med UAS

Polismyndigheten i Sverige har befogenhet att genomföra kamerabevakning på offentliga platser vid risk för allvarlig brottslighet. Syftet med denna bevakning är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott, samt att bidra i utredning och lagföring av brotten. Filmmaterial insamlat via dessa kameror kan användas som bevismaterial i rättsprocesser, speciellt i fall där det saknas ögonvittnen. Detta kan vara avgörande för utgången i en rättegång.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!