Kina påstås driva hemlig polisstation i Stockholm

publicerad 27 oktober 2022
- av Isac Boman
TV: Stockholm. TH: Kinas hårt kritiserade ledare Xi Jinping.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Enligt människorättsorganisationen Safeguard Defenders driver kinesisk polis en inofficiell ”polisstation” i västra Stockholm – i syfte att kartlägga och pressa brottsmisstänkta exilkineser att återvända hem till Kina för att där ställas inför rätta.

Bakgrunden påstås vara att den kinesiska kommunistregimen försöker få bukt med de omfattande telefon- och nätbedrägerier, som enligt myndigheterna ofta begås just av kineser som är bosatta i andra länder. Därför har man, enligt Safeguard Defenders byggt upp inofficiella ”polisiära servicekontor” i ett 30-tal länder.

Organisationen skriver i en rapport att det är den lokala polismyndigheten i Qingtian i sydöstra Kina som driver kontoret i västra Stockholm och att detta ska vara beläget i ett hotell. När TT:s journalister söker företrädare för hotellet eller personal som påstås vara inblandade i den hemliga polisverksamheten får man dock ingen respons.

Det påstås finnas cirka 50 “inofficiella poliskontor” i ett 30-tal länder. Foto: faksimil/Safeguard Defenders

Människorättsorganisationen noterar också att även om man är mycket hemlighetsfulla i Stockholm och många andra städer, så är man mer öppna med sin närvaro i andra – exempelvis i Dublin, där det fram tills nyligen fanns ett kontor med skyltar som berättade att lokalen fungerade som en kinesisk ”polisiär servicestation”. Officiellt påstås kontoren arbeta med att hjälpa utlandskineser förnya körkort och annan typ av konsulär verksamhet.

Det handlar om att tvinga dem tillbaka till Kina för att ställas inför rätta, vilket den kinesiska polisen i dokumentation erkänner sker genom hot om att anhöriga ska fängslas, att barn nekas utbildning och andra åtgärder riktade mot anhöriga i Kina”, konstaterar Safeguard Defenders grundare Peter Dahlin.

Några faktiska bevis för att just poliskontoret i Stockholm ägnar sig åt denna typ av påverkansverksamhet har dock hittills inte presenterats. Joachim Åhman, professor i internationell rätt vid Göteborgs universitet, konstaterar dock att det bryter mot folkrätten att ”upprätta parallella rättsskipande mekanismer” i ett annat land.

– Det låter som någon form av suveränitetsintrång. En grundläggande folkrättslig princip är att stater inte får lägga sig i varandras interna angelägenheter, säger han till TT.

Varken Justitiedepartementet eller Säkerhetspolisen vill kommentera uppgifterna. Från kinesiskt håll vill man inte kommentera kontoren men har tidigare hävdat att man förmått hundratusentals kineser att “återvända frivilligt” till Kina.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!