Stockholms kustvatten blir klarare

publicerad 8 maj 2023
- av Sofie Persson
Stockholms skärgård.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Stockholms kustvatten blir allt klarare, enligt rapporten “Svealandskusten 2023”. I somras uppmättes ett nytt rekord med sju meters sikt.

I en ny rapport från Svealands kustvattenvårdsförbund har man mätt kvalitén på kustvattnet i Sverige. I denna redovisar man att vattnet kring Stockholms mellanskärgård blir allt klarare och att man i somras mätte ett nytt siktrekord på sju meter. I början av 1900-talet var sikten endast omkring två meter.

Man bedömer bland annat att avloppsrensning gjort vattnet klarare, men samtidigt är det bara i Stockholm som vattnet förbättrats. Vid många andra delar av kusten har vattnet tvärtom blivit grumligare och även ute på öppet hav har sikten blivit klart sämre. I början av 1900-talet var sikten omkring tio meter, men idag är den cirka sex meter.

Rapporten visar också att fasta bojar i naturhamnar leder till att skadorna på bottenvegetationen minskar, och samtidigt sprider sig ålgräs på bottnarna, något man menar är positivt i arbetet för att skydda bottnarna.

Även strömmingen noterar man har minskat markant och istället har storspiggen tagit över vilket oroar kustfiskare som menar att det kan vara ett tecken på att kustens ekosystem är hotade.

Rapporten ges ut av Svealandskustens vattenvårdsförbund, en ideell medlemsstyrd förening som arbetar för renare vatten.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!