Miljözoner kan bli dyrare än planerat

publicerad 8 december 2023
- av Sofie Persson
Planen är att förbjuda bensin- och dieseldrivna bilar helt i centrala Stockholm år 2030.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Stockholms plan att begränsa bensin- och dieseldrivna bilar i stadens centrala delar från 2024 kan bli dyrare än man planerat, menar tidningen Teknikens värld. Siffrorna för planen baseras på en rapport från Sveriges statliga forskningsinstitut RISE, vilken tycks innehålla felakiga beräkningar.

Från 31 december 2024 planeras ett införande av så kallad “miljözon klass 3” i delar av centrala Stockholm, vilket innebär att bensin- och dieseldrivna bilar då förbjuds helt inom zonens gränser. Planen är sedan att miljözonen ska utvecklas och att det år 2030 ska vara förbjudet med fossildrivna bilar i hela centrum.

Antalet fordon i Stockholms län är cirka en miljon. Trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) tror att eftersom fordon byts ut så ofta i staden kommer 95 procent av bilarna att vara laddbara vid år 2030. Vidare ser han inte kostnaden som något problem.

Strömberg hänvisar till en rapport från RISE för att stödja sina påståenden. Enligt rapporten sker ett snabbt utbyte av fordon i Stockholms län. Med ungefär 100 000 nya bilregistreringar årligen i Stockholm, konstaterar RISE att det tar cirka tio år att helt byta ut regionens fordonsflotta, som uppgår till en miljon bilar.

Prognosen är relativt känslig för antalet nyregistreringar och utbytestakten, men andelen renodlade elbilar är 2030 sannolikt 50-80 procent av fordonsflottan, och mer än 95 procent kommer att vara laddbara“, skriver RISE.

Felaktiga antaganden

Siffrorna från RISE och Stockholms stad är dock felaktiga, rapporterar Teknikens Värld. År 2030 kommer hundratusentals invånare fortfarande att köra bensin- och dieseldrivna bilar. En bidragande orsak till felet är RISE:s antagande att bilar nyregistrerade i Stockholms län faktiskt används där. Faktum är att många stora finansbolag, med huvudkontor i Stockholm, registrerar sina omfattande leasingflottor i länet. Dessa bilar körs dock av förare över hela Sverige, inte enbart i Stockholmsregionen.

I dag är ungefär 300 000 bilar registrerade på företag och finansbolag i Stockholm i det officiella bilregistret, 32 procent av länets personbilsregistreringar. Det är alltså dessa siffror RISE utgår från i sin rapport.

Vidare blir uppskattningarna för hur snabbt fordonsbeståndet övergår till elbilar mer komplexa eftersom de flesta bilar som ägs av privatpersoner byts ut långsammare. Enligt fordonsanalysföretaget Vroom utgör privatägda bilar 75 procent av alla bilar i Stockholms län och dessa används under en längre tid. Hälften av de privatägda bilarna är över åtta år gamla, vilket innebär att det inte är möjligt att ersätta alla bilar inom tio år.

Få privatägda elbilar

Av privatägda bilar i Stockholms län var endast 23 000 eldrivna år 2022, vilket motsvarar 3,5 procent. Bland företagsägda bilar ligger andelen på 13 procent. För 2024 förutspås ingen större ökning av antalet elbilar, men 2025 förväntas en tydlig ökning.

Teknikens Värld pekar på att om andelen elbilar bland nya bilar ökar stadigt från 40 procent 2023 till 100 procent 2029, skulle det innebära att 147 000 nya elbilar tillkommer i det privatägda bilbeståndet.

Om vi dessutom skattar att samtliga 250 000 företagsbilar är eldrivna 2030, så innebär det att det i Stockholms län i början av 2030 kommer att finnas drygt 400 000 elbilar, omkring 43 procent av fordonsbeståndet. Detta ska jämföras med prognosen RISE gör för Stockholms län, 50-80 procent elbilar“, skriver tidningen.

Enligt dessa beräkningar kommer kostnaderna för Stockholms invånare att bli högre och dessutom kommer åtskilliga inte att ha tillgång till elbil år 2030, vilket stadsledningen antagit.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!