läkemedel
Veckans teckning


Tio miljoner till vattenrening

MiljöHavs- och vattenmyndigheten HaV utlyser tio miljoner kronor till projekt som syftar till att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen. Pengarna ingår i en