Hälsa

Steget efter


Tio miljoner till vattenrening

Miljö Havs- och vattenmyndigheten HaV utlyser tio miljoner kronor till projekt som syftar till att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen. Pengarna ingår i en fyraårig satsning på bättre och mer avancerad rening av avloppsvatten. — Även låga koncentrationer av läkemedel kan påverka vattenmil­jön, exempelvis kan östrogen hämma fortplantningen hos fisk och psykofarmaka kan ändra […]


Foto: zacharmstrong/CC BY-NC-ND 2.0

Populär värktablett kan störa hjärnan

Hälsa Finns i Alvedon, Panodil och Pamol. Den smärtstillande substansen paracetamol kan störa hjärnans utveckling och ge beteendeförändringar i vuxen ålder