Brittisk studie: Läkemedel har förorenat nästan alla världens floder

publicerad 14 mars 2022
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Enligt en nyligen genomförd studie vid York University i Storbritannien är läkemedelsförorening av världens floder betydligt mer utbredd än vad som tidigare antagits. Kontamination av vattendrag visar sig nu utgöra en global fara för såväl människors hälsa som för djur- och naturliv.

En stor brittisk studie som nyligen genomfördes visar att läkemedelstillverkningsanläggningar är den främsta orsaken till läkemedelskontamination och tillhörande föroreningar i nästan alla floder världen över. En grupp experter från York University i Storbritannien har samlat in över 1000 vattenprover från 258 floder i 104 olika länder och upptäckte att många av dem innehöll farligt höga nivåer av medicinska läkemedel.

De högsta koncentrationerna av läkemedelskontaminering fann man i vattenprover samlade från floder i Lahore i Pakistan, La Paz i Bolivia, och Addis Abeba i Etiopien. I Kai Tak River i Hong Kong fann man rester av inte mindre än 34 olika läkemedel – i ett enda vattenprov. Floder i Belgiens huvudstad, Bryssel, och även i Luxemburg och Dallas, Texas, finns också med på listan över vattendrag med höga halter av läkemedelsföroreningar. Överraskande nog fann man även spår av läkemedel i vattendrag på Antarktis.

Anledningen till föroreningarna i de värst drabbade områdena, enligt de forskare som samlade in prover från alla kontinenter, är bland annat bristen på välutvecklade vattenrenings- och avloppssystem. Att det i många fall även beror på både framställning och produktion av läkemedel i närheten av dessa vattendrag är också en stor bidragande faktor.

Studien visar att endast två floder i världen är helt fria från läkemedelskontamination; en på Island och en i Venezuela. Forskare menar att det är högst troligt att det beror på människorna bosatta vid just dessa vattendrag och deras livsstil – de lever nämligen relativt avskilt från moderna samhällen och konsumerar inte skolmedicinska läkemedel.

Förekomsten av den höga koncentrationen av läkemedel i vattendrag, som exempelvis antibiotika, är väldigt oroande menar experter, eftersom det kan bidra till att bakterier utvecklar resistens mot de olika ämnena. En studie som publicerades i den medicinska tidskriften The Lancet i januari i år underströk omfattningen av det hot som antibiotikaresistens utgör – där antibiotikaresistenta bakteriesjukdomar enligt rapporten ledde till att cirka fem miljoner människor världen över dog under 2019. 

Forskare menar även att antimikrobiell resistens är en av de tio största globala folkhälsoutmaningarna som mänskligheten står inför, där missbruk och överanvändning av läkemedel är de främsta orsakerna till antibiotikaresistens vid sidan av direkta föroreningar i naturen.

Läkemedel i vattendrag äventyrar heller inte bara människors hälsa utan även djur- och naturliv. Mediciner som preventivmedel kan exempelvis hindra fiskar från att föröka sig då deras fortplantningsorgan kan ta skada av höga halter läkemedel i vattnet, noterar forskarna.

Forskarna menar vidare att en del av lösningen på problemet med läkemedelskontamination av vattendrag är bland annat att uppgradera avloppssystem och rening av avloppsvatten i de områden där föroreningar är som mest påtagliga. 

Enligt studien är nästan 80 procent av det avloppsvatten som dumpas ut i naturen orenat. Förutom avloppsvatten är sjukhusavfall, septiktankar och tillverkningsanläggningar för medicinska läkemedel de främsta orsakerna till läkemedelsförorening i floder runt om i världen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!