Region Stockholm slår fast: “Läkemedel påverkar män och kvinnor olika”

publicerad 10 mars 2023
- av Sofie Persson
För 20 procent av läkemedlen saknas det fortfarande studier gällande könsskillnader.

På en ny hemsida för sjukvårdspersonal från Region Stockholm kan man titta på skillnader i läkemedels effekt och biverkningar beroende på patientens kön.

Region Stockholm har upprättat en hemsida, som riktas till sjukvårdspersonal, där man kan titta på skillnader för specifika läkemedels biverkningar och behandlingseffekt för kvinnor och män. Sidan heter Janusmed och syftar till att ge stöd till en förbättrad läkemedelsbehandling genom att underlätta rätt val av läkemedel och rätt dosering i relation till patientens kön.

Där har man analyserat 400 läkemedel utifrån kön och därmed kommit fram till att omkring 20 procent av läkemedlen påverkade män och kvinnor olika. Samtidigt saknas det studier för ytterligare 20 procent av läkemedlen gällande könsskillnader och för omkring hälften av läkemedlen fanns inga skillnader mellan män och kvinnor.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!