MORGONDAGENS DAGSTIDNING – fredag 23 februari 2024

fredag 23 februari 2024

Tio miljoner till vattenrening

publicerad 17 maj 2015

Havs- och vattenmyndigheten HaV utlyser tio miljoner kronor till projekt som syftar till att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen. Pengarna ingår i en fyraårig satsning på bättre och mer avancerad rening av avloppsvatten.

Även låga koncentrationer av läkemedel kan påverka vattenmil­jön, exempelvis kan östrogen hämma fortplantningen hos fisk och psykofarmaka kan ändra beteendet hos fisk så att de blir glupskare, modigare och mindre sociala, säger Margareta Lundin Unger, utre­dare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn på HaV.

De flesta svenskar är bra på att lämna tillbaka gamla överblivna läkemedel på apoteket snarare än att spola ned dem i toaletten, men läkemedelsrester hamnar ändå i avloppet via urin och avföring.

Dagens reningsverk klarar inte av att reducera läkemedelsrester. Flera andra miljöfarliga ämnen som flamskyddsmedel, mjukgörare i hygienartiklar och vissa metaller kan också spridas till våra vattenmiljöer via kommunala reningsverk, säger Margareta Lundin Unger.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!


Share via
Missa inte en nyhet igen!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Ta del av ocensurerade nyheter – fria från industriintressen och politisk korrekthet från Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning – varje vecka.

Send this to a friend