NyD Debatt

”Det satsas mer pengar på att muta läkare än på forskning”

Publicerad 27 april 2014, uppdaterad kl. 11:39
Läkemedelsindustrin

Nils Simonson som arbetat som läkare och kirurg vittnar om de omfattande mutorna inom läkemedelsbranschen och den osunda användningen av antidepressiva läkemedel.

En dotter till goda vänner, från södra Sverige, hade blivit dumpad av sin kille och tyckte att livet var trist efter detta. Hon gick till distriktsläkaren som naturligtvis tog upp receptblocket och gav henne antidepressiva tabletter.

Hon informerades inte om den ökade självmordsrisken och inte heller föräldrarna. Den är hos unga så hög att man nu i USA måste skriva in det på bipacksedlarna. Läkemedelsindustrin har sedan början av 1990-talet vetat att självmordsfrekvensen ökar hos unga som sätts på Antidepressiva eller så kallade SSRI-preparat.

Eftersom jag numera har gott om tid och är nyfiken skickade jag efter några böcker från Amazon. Irving Kirschs “The Emperor’s New Drugs: Exploding the Antidepressant Myth”, Shannon Brownleys “Overtreated: Why Too Much Medicine Is Making Us Sicker and Poorer” och David Healy “The Antidepressant Era”.

Sedan har jag under 25 års tid (av och till) suttit med i Läkemedelskommittén. Jag har också under många år låtit mig mutas av läkemedelsföretagen på flotta resor för föreläsningar. Utan att ana hur sofistikerat det hela är upplagt.

– Pappa, sade min son som arbetat inom läkemedelsindustrin, du tror väl inte för en enda sekund att du fick föreläsa av andra skäl än att binda upp dig. Det satsas mer pengar på att muta läkare än på forskning. Fri sprit, mat och resa med flott hotell är betalt med ett enda recept på blodtrycksmedicin. Detta bara för att klargöra min bindning och mina synder. Jag är inte unik alla läkare, speciellt hjärtläkare har mutats hårt genom åren, liksom psykiaterkåren.

De mest flagranta brotten mot etik och där gigantiska summor betalats ut gäller amerikanska psykiatriker som fått böta miljoner dollar för forskningsfusk. Bland annat har de signerat skrivna läkemedelsartiklar av hyrda journalister och undersökningar som aldrig gjorts. Om ni söker ”US psychiatric bribery research cheating” på Google, kolla även ”Ghostwriting in psychiatry” så kommer ni att få så att ni storknar. När det gäller självmord och antidepressiva så bör ni titta in David Healys Wikpedia-sida för att läsa om vem han är och vad han har skrivit.

När det gäller konstiga mord, självmord, skolskjutningar kopplade som biverkningar till antidepressiva sök på nätet: ”SSRI sideeffects, SSRI placebo, SSRI stories”.

Man kan ju fråga varför Läkemedelsverket godkänner sådana mediciner. Fråga istället vem som finansierar Läkemedelsverket.

Professor Irvin Kirsch är specialist på placebo och han menar att de antidepressiva medicinerna av Prozac egentligen bara är en placeboeffekt. Samma effekt som man kan få av motion. Samma effekt kan man få av KBT. Boken borde vara obligatorisk läsning för varje läkare som skriver ut SSRI-preparat. Man har trott att SSRI-effekten är att uppgradera mängden serotonin i synapserna. Det finns många forskare som betvivlat denna hypotes eftersom man har samma effekt med mediciner som har förmåga att minska mängden serotonin.

Kirsch gick först igenom det cirka 40-tal undersökningar som industrin hänvisade till för att få SSRI- antidepressiva godkända. Men han lyckades även få fram de undersökningar som gjorts och där man inte fått någon effekt vad gäller depressionssymtomen. När han slog ihop statistiken visar det sig att det kanske måhända finns en effekt vid ”major depressions” men ingalunda vid de enklare. Dit hör nog detta att partnern gör slut. En motgång som man måste lära sig att ta. Men hur enkelt är det inte för en mutad kollega att få fram receptblocket. Dessutom blir de flitigaste förskrivarna oftare bjudna på flera golfresor. Visserligen får man numera oftast inte åka på dessa resor på betald arbetstid men en veckas jourkomp kan man offra för en gratis lyxresa.

Man har även visat bland annat vid studien från Duke University att det är nästan omöjligt att ta bort pillren för en som haft dem en tid. Det leder till att okunniga läkare, som inte känner till utsättningsbilden, byter från det ena preparatet till det andra. Recidivfrekvensen för dem som slutar med SSRI-preparat är över 50 %. För gruppen som motionerade och blev bra är recidivfrekvensen bara cirka 10 %. Genom att rikligt muta de ledande psykiatrerna i USA, varav många fälls i domstol, och genom att bjuda svenska läkare på dyra resor och fri sprit har dessa mediciner blivit riktiga kassakor för läkemedelsindustrin.

 

Nisse Simonson
Kirurg och föreläsare
Seniorbloggen

  • Pingback: ADHD-medicinering ger betydligt sämre behandlingsresultat än anpassad aktivitet, kost och sömn | Friskare barn och unga()

  • Lotta Abrahamsson

    Tycker det är ganska fascinerande att det ligger en tablett Ritalin på bilden. Det är en helt annan medicin (metylfenidat mot ADHD) och inte ett SSRI-preparat som debattartikeln handlar om. Det kan väl aldrig vara ett fult försök till s.k. “guilt by association”. Kanske dags att byta ut bilden? I övrigt tycker jag gott SSRI-industrin kan granskas ordentligt. Liksom all läkemedlesindustri och läkares ageranden.

    • Tack för din kommentar. Intressant att den kopplingen kan göras, men ifrån redaktionens sida handlar det mer om okunskap än om en baktanke. Bilden får stå kvar då den endast illustrerar proportionen mellan pengar och läkemedel.

  • Eric Karlsson

    Heja Nisse! Bara fram med sanningarna tllls alla vet!

Tipsa oss!

Missa inga nyheter!

Prenumerera på Nya Dagbladets nyhetsbrev!

Följ Sveriges nya framtidsmedia med nyheter, analyser, debatt och unika reportage! Få de viktigaste nyheterna i din mejl. Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrevet.

Send this to a friend