Läkemedelsindustrins föroreningar skapar dödliga “superbakterier”

publicerad 15 maj 2017

Tillverkningen av läkemedel i Indien leder till att stora mängder antibiotika släpps ut i avloppssystemen. Detta har lett till uppkomsten av antibiotikaresistenta “superbakterier”.

Indien står för nästan all tillverkning av läkemedel för de stora internationella läkemedelsbolagen och det är just i Indien som de så kallade superbakterierna kommit att frodas.

En studie som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Infection fann “alltför höga” halter av antibiotika och antimykotiska läkemedelsrester i vattenkällor i anslutning till ett stort läkemedelsproduktionscentrum i den indiska staden Hyderabad, rapporterar EcoWatch.

Utsläppen av läkemedelsrester, däribland antibiotika, påverkar mikroberna i avloppen och vattenkällorna. Detta leder i sin tur till bakterierna bygger upp ett försvar mot antibiotika och andra läkemedelsämnen, och forskarna kallar dessa insekter för “superbakterier” – eftersom vanliga bakterier vanligtvis dör av att utsättas för läkemedelsresterna.

Superbakterierna kan komma att orsaka stor mänsklig skada. När bakterierna är resistenta mot läkemedlen som är till för att förinta dem kan en vanlig infektion leda till döden.

Ett exempel på det är amerikanen David Ricci, som 19 år gammal blev påkörd av ett tåg när han arbetade som volontärarbetare i Indien. Hans ben amputerades i Indien, men bristen av sanitet gjorde att två superbakterier fastnade i hans amputerade benstump. När han återvände till USA tvingades läkarna att använda starkare droger, som höll på att slå ut hans organ. Det dröjde ett halvår innan David Ricci lyckades bli av med bakterierna, som nästan höll på att kosta honom livet, skriver EcoWatch.

Internationella hälsomyndigheter, bland andra USA:s läkemedelsverk FDA, vill nu att regelverket för hur läkemedelstillverkningen i Indien ses över och straffa de läkemedelsbolag som handlar av tillverkare som fortsätter med utsläppen av läkemedelsutsläppen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!