Läkemedel och miljögifter hittade i uttrar

publicerad 27 januari 2023
- av Sofie Persson
Vilken effekt gifterna får på de svenska uttrarna är svårt att avgöra, menar forskare.

I en ny rapport från Naturhistoriska riksmuseet framkommer det att man hittat både miljögifter och läkemedel i svenska uttrar. En utter från Boden hade läkemedel mot bland annat migrän, schizofreni och depression i sin muskelvävnad.

Resultaten av studien visar att det finns en fortsatt hög halt av högfluorerade ämnen (PFAS) hos svenska uttrar, något som ökat markant fram till 2015. Nu har ökningen avtagit, men halterna har trots det inte minskat i djuren. Vidare kan man också se att de höga halterna av miljögifter skiljer sig och finns i både låga och höga nivåer i olika delar av landet. Exempelvis hittades tre uttrar med högst halt PFCA, det vill säga högflourerade karboxylater, i Kristinehamn år 2020, i Uppsala år 2012 samt i Rätan/Ljunganbron år 2015.

Vidare hittade man i genomsnitt sju olika läkemedel hos uttrarna. Flest olika sorter läkemedel uppvisades hos en utter från Boden år 2019 som hade lämningar av läkemedel mot migrän, schizofreni, maniska psykostillstånd och depression i sin muskelvävnad. En annan utter i Värmland från år 2015 uppvisade högst halter av enbart antibiotika.

Vad dessa gifter och läkemedel har för effekt är svårt att veta, det kan röra sig om cocktaileffekter där ämnen samverkar eller motverkar varandra. Det är skrämmande att vi ens hittar läkemedel i utter. Läkemedel är tillverkade för att ge en biologisk effekt vid låg dos och hör inte hemma i miljön. Det är också anmärkningsvärt att det finns så många människotillverkade miljögifter i vilda uttrar. Många av dessa ämnen är hormonstörande, säger Anna Roos, ekotoxikolog och intendent vid Naturhistoriska riksmuseet.

Studien gjordes på 187 uttrar som avlidit till följd av exempelvis trafikolyckor eller i fiskeredskap under åren 1977 fram till 2020, man fokuserade mestadels från år 2010 och framåt.

Hittar man en död utter har man skyldighet att rapportera till polisen eftersom den tillhör staten.


PFAS är ett samlingsnamn för en stor ämnesgrupp på mer än 10000 identifierade ämnen som i sin tur kan ha olika egenskaper och användning. En gemensam nämnare är dock att de är mycket svåra att bryta ner och att vissa ämnen kan kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda.


Stöd kriget mot bankerna – bidra till stämningen mot Länsförsäkringar


166 870 kronor av 150 000 kronor insamlade! Läs mer här eller swisha direkt till: 123 611 30 21.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.