Rapport öppnar för medicinsk abort i hemmet

publicerad 14 maj 2023
- av Jan Sundstedt
Medicinska aborter i hemmet påstås öka kvinnornas självbestämmande.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


6370 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Idag måste kvinnor som vill genomgå medicinsk abort inta ett av preparaten under övervakning av vårdpersonal. Enligt en utvärdering från SBU går det dock lika bra att ta samtliga piller i hemmet – något som också påstås öka kvinnors självbestämmande, göra abortbehandlingen mer ”jämlik” och ”mer lik annan vård”.

Svenska kvinnor som ska genomföra medicinsk abort måste i dagsläget ta det första medlet (mifepriston) på en vårdinrättning. Enligt en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering finns det dock inga skäl till varför medlet inte lika gärna kan tas i hemmet utan att vårdpersonal involveras.

Det är ingen skillnad i effektivitet av abortbehandlingen då mifepriston tas i hemmet jämfört med på en vårdinrättning (hög tillförlitlighet). Det är inte heller någon skillnad i följsamhet till behandlingen (måttlig tillförlitlighet). Komplikationer relaterade till aborten är ovanliga och det finns ingen påvisbar skillnad mellan grupperna”, skriver man.

Den som ska genomgå medicinsk abort tar idag två olika preparat för att stöta ut fostret – det första mifepriston tas alltså i dagsläget på en vårdinrättning under övervakning av vårdpersonal – medan det andra (misoprostol) får tas i hemmet, varpå aborten sedan inleds.

Regeringen vill dock se över systemet och har bett SBU att analysera huruvida båda läkemedlen kan tas hemma utan inblandning av vårdpersonal – något som bland annat redan görs i Storbritannien, Kanada och Frankrike, rapporterar Läkartidningen.

Enligt Kristina Gemzell Danielsson, professor vid Karolinska institutet och som varit sakkunnig vid utvärderingen, ökar möjligheten att utföra aborter i hemmet utan inblandning från vården kvinnornas självbestämmande.

– Det är dock viktigt att kvinnor även i fortsättningen ska ha möjlighet att välja om den medicinska abortbehandlingen och aborten ska ske hemma eller på vårdinrättning, tillägger hon.

Att kunna göra abort hemma påstås också göra vården mer ”jämlik” och leder enligt utredningen till att ”abortbehandlingen mer lik annan vård, där man utgår ifrån att patienterna själva kan hantera och administrera läkemedel”.

När den svenska abortlagstiftningen lanserades 1975 angavs det bland annat att aborter ska utföras just på en vårdinrättning – bland annat med hänvisning till att aborterna skulle utföras med medicinsk kompetens under säkra förhållanden.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!