Insändare

Foto: Greggery Peccary/CC BY-NC 2.0

Invandringen står för befolkningsökningen

Inrikes Medan den svenska folkgruppen minskar i landet ökar invånarantalet endast på grund av invandring och högre nativitet bland icke-svenska folkgrupper visar statistik från SCB.


Inrikes Varför får invandrare allt fler förmåner medan resurserna till de egna medborgarna ständigt begränsas?, undrar Josef Csiba i sin insändare.


Annons: