Alingsås inför grundläggande språkkrav i svenska för personal

publicerad 21 juni 2023
- av Sofie Persson
Stora torget i Alingsås.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Alingsås kommun inför grundläggande språkkrav i svenska för personal som arbetar med brukare eller barn och elever inom den kommunala omsorgen.

Det nya språkkravet innebär i praktiken att det vid nyanställning införs krav att uppnå språknivå “B1”, vilket betecknar en “mellannivå av språkfärdighet där man kan förstå och uttrycka sig på ett begripligt sätt inom vardagliga ämnen”. Beslutet kommer efter en utredning som visar fördelarna med att införa krav på språk, skriver kommunen.

Det är viktigt att vår välfärdspersonal både kan göra sig förstådda och förstå människorna de har omsorg om, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vidare menar man att det också kan hjälpa till att minska risken för missförstånd och felaktig hantering, vilket i sig kan öka nöjdheten hos brukare. Samtidigt underlättar det kommunikationen mellan arbetare.

Personal som idag inte uppfyller språkkravet kommer att erbjudas olika typer av utbildningsinsatser på betald arbetstid. Personal som berörs arbetar inom Vård och omsorg, Barn och ungdom, samt Socialförvaltningen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!